B-learning pakket palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

B-learning pakket palliatieve zorg

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule, tekstueel
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 juni 2021

Het b-learning pakket palliatieve zorg is bedoeld voor zorgverleners die werken met patienten in de palliatieve fase en kennis en vaardigheden willen opdoen over de essenties binnen de palliatieve zorg. Er zijn acht modulen waarin aandacht besteed wordt aan: wat is palliatieve zorg, markeren, gezamenlijke besluitvorming, slechtnieuwsgesprek, over en onderbehandelen, de laatste levensfase, rouwmodellen en de zorgverlener zelf hoe deze zich staande houdt.

De b-learning bestaat uit een e-learning Palliatieve zorg Begin Goed Zorg Goed en een interactief deel in de vorm van workshops. De e-learning is zelfstandig of in teamverband te volgen. De workshops zijn interactief en vinden plaats in groepsverband onder begeleiding van een trainer / consulent palliatieve zorg. Ze geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning. Met casuïstiek en videofragmenten reflecteren de deelnemers op eigen praktijksituaties.

De acht workshops zijn gerelateerd aan de acht modulen van de e-learning. Per workshop is onderwijsmateriaal beschikbaar voor de degene, trainer, specialist of consulent palliatieve zorg, die de workshop geeft aan zorgverleners op generalistisch niveau. 

Het onderwjismateriaal omvat: een Powerpointpresentatie met de inhoud en uiteenzetting van de werkvormen en een Programma voorzien van leerdoelen, onderwerpen, tijdschema en literatuurverwijzing en anderzins informatie die nodig is bij het geven van de workshop. Daarnaast is er een Handreiking b-learning palliatieve zorg voor de trainer met daarin een overzicht van alle onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen, informatie over het voorbereiden van de workshop en in de bijlages de programma's en het literatuuroverzicht per workshop ter verdieping op het onderwerp.

Workshops

De acht workshops hebben elk een eigen pagina met het beschikbare onderwijsmateriaal

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Bij het ontwikkelen van de b-learning is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017) richtinggevend geweest. De inhoud van de acht workshops, de programmaonderdelen en de onderwerpen die daar aan de orde komen zijn hieruit ontleend. Het kwaliteitskader biedt zorgverleners handvatten om continue kwalitatieve palliatieve zorg te bieden aan patienten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. De wensen, waarden en behoeften van de patient en naasten vormen daarbij het uitgangspunt. 

Materiaal

Handreiking b-learning palliatieve zorg voor de docent met informatie over de workshops, voorbereiding en literatuurachtergrond.


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.