B-learning pakket palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

B-learning pakket palliatieve zorg

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal presentatie
  • Type reeks lessen/taken
  • Versie 2019
  • Opleidingsniveau mbo 4, bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener basisartsen, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
  • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, samenwerkingspartner, zorgverlener
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2021

Het b-learning pakket palliatieve zorg is bedoeld voor zorgverleners die werken met patienten in de palliatieve fase en kennis en vaardigheden willen opdoen over de essenties binnen de palliatieve zorg. Er zijn acht modulen waarin aandacht besteed wordt aan: wat is palliatieve zorg, markeren, gezamenlijke besluitvorming, slechtnieuwsgesprek, over en onderbehandelen, de laatste levensfase, rouwmodellen en de zorgverlener zelf hoe deze zich staande houdt.

De b-learning bestaat uit een e-learning Palliatieve zorg (Begin Goed Zorg Goed) en een interactief deel in de vorm van workshops. De e-learning is zelfstandig of in teamverband te volgen. De workshops zijn interactief en vinden plaats in groepsverband onder begeleiding van een trainer / consulent palliatieve zorg. Ze geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning. Met casu├»stiek en videofragmenten reflecteren de deelnemers op eigen praktijksituaties.

De acht workshops zijn gerelateerd aan de acht modulen van de e-learning. Per workshop is er onderwijsmateriaal beschikbaar voor de degene, de trainer, specialist of consulent palliatieve zorg, die de workshop geeft aan de zorgverlers op generalistisch niveau. 

Het onderwjismateriaal omvat: een Powerpointpresentatie met de inhoud en uiteenzetting van de werkvormen en een Programma voorzien van leerdoelen, onderwerpen, tijdschema en literatuurverwijzing en anderzins informatie die nodig is bij het geven van de workshop. Daarnaast is er een Handreiking b-learning palliatieve zorg voor de trainer met daarin: een overzicht van alle onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen, informatie over het voorbereiden van de workshop en in de bijlages de programma's en een literatuuroverzicht per workshop ter verdieping op het onderwerp.

Workshops

De acht workshops hebben elk een eigen pagina met het beschikbare onderwijsmateriaal:

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Bij het ontwikkelen van de b-learning is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017) richtinggevend geweest. De inhoud van de acht workshops, de programmaonderdelen en de onderwerpen die daar aan de orde komen zijn hieruit ontleend. Het kwaliteitskader biedt zorgverleners handvatten om continue kwalitatieve palliatieve zorg te bieden aan patienten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. De wensen, waarden en behoeften van de patient en naasten vormen daarbij het uitgangspunt. 

Materiaal

Handreiking b-learning palliatieve zorg voor de docent met informatie over de workshops, voorbereiding en literatuurachtergrond.

 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 februari 2021
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!