Palliatieve zorg (b-learning pakket)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg (b-learning pakket)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 april 2022

Het b-learning pakket palliatieve zorg is bedoeld voor zorgverleners die werken met patienten in de palliatieve fase en kennis en vaardigheden willen opdoen over de essenties binnen de palliatieve zorg. Er zijn acht modules waarin aandacht wordt besteed aan: wat is palliatieve zorg, markeren, gezamenlijke besluitvorming, slechtnieuwsgesprek, over- en onderbehandelen, de laatste levensfase, rouwmodellen en over hoe de zorgverlener zichzelf staande houdt.

De b-learning bestaat uit een e-learning Palliatieve zorg Begin Goed Zorg Goed en een interactief deel in de vorm van workshops. De e-learning is zelfstandig of in teamverband te volgen. De workshops zijn interactief en vinden plaats in groepsverband onder begeleiding van een trainer/consulent palliatieve zorg. Ze geven een verdieping op specifieke onderdelen uit de e-learning. Met casuïstiek en videofragmenten reflecteren de deelnemers op eigen praktijksituaties.

De acht workshops zijn gerelateerd aan de acht modulen van de e-learning. Per workshop is onderwijsmateriaal beschikbaar voor de degene, trainer, specialist of consulent palliatieve zorg, die de workshop geeft aan zorgverleners op generalistisch niveau. 

Het onderwjismateriaal omvat: een Powerpointpresentatie met de inhoud en uiteenzetting van de werkvormen en een Programma voorzien van leerdoelen, onderwerpen, tijdschema en literatuurverwijzing en anderzins informatie die nodig is bij het geven van de workshop. Daarnaast is er een Handreiking b-learning palliatieve zorg voor de trainer met daarin een overzicht van alle onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen, informatie over het voorbereiden van de workshop en in de bijlages de programma's en het literatuuroverzicht per workshop ter verdieping op het onderwerp.

Workshops

De acht workshops hebben elk een eigen pagina met het beschikbare onderwijsmateriaal

Bij het ontwikkelen van de b-learning is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017) richtinggevend geweest. De inhoud van de acht workshops, de programmaonderdelen en de onderwerpen die daar aan de orde komen zijn hieruit ontleend. Het kwaliteitskader biedt zorgverleners handvatten om continue kwalitatieve palliatieve zorg te bieden aan patienten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. De wensen, waarden en behoeften van de patient en naasten vormen daarbij het uitgangspunt. 
 

Naar de handreiking b-learning palliatieve zorg voor de docent

 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.