Verlies, verdriet en rouw (powerpoint en programma workshop)
Onderwijsmateriaal

Verlies, verdriet en rouw (powerpoint en programma workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, tekstueel
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

De workshop Verlies, verdriet en rouw is een van de acht workshops behorend bij het B-learning pakket palliatieve zorg.

De inhoud van de workshop is gericht op het gesprek met de naasten. Aan de orde komen:

  • tijdig spreken over levenseinde
  • rouwmodellen bij het gesprek over rouw
  • niet-normatieve rouw
  • het nagesprek met nabestaanden 

De onderwerpen die in de workshop aan de orde komen, geven een verdieping en zijn essentieel binnen de palliatieve zorgverlening. Het bespreken van de ervaringen van de deelnemers en het reflecteren erop bepalen mede de inhoud aan de workshop.

De tijdsduur van de workshop is ongeveer 2 à 3 uur, dit is afhankelijk van de startkennis van de deelnemers en de ruimte voor discussie. Bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.

 

Materiaal

PowerPointpresentatie 

Programma

Handreiking b-learning palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

De workshop vormt samen met de e-learning Begin Goed Zorg Goed, ontwikkeld door MSD Academy Medica, de b-learning Palliatieve Zorg.

Licentie

Creative Commons: BY-NC-SA

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.