Gezamenlijke besluitvorming (workshop)
Onderwijsmateriaal

Gezamenlijke besluitvorming (workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Versie 2021
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021

De workshop Gezamenlijke besluitvorming is een van de acht workshops behorend bij het b-learning pakket palliatieve zorg.

De focus van de workshop ligt op:

  • het proces van gezamenlijke besluitvorming
  • attitude en informatieuitwisseling

De onderwerpen die in de workshop aan de orde komen, zijn essentieel binnen de palliatieve zorgverlening. Het bespreken van praktijksituaties, het reflecteren en de ervaringen van de deelnemers bepalen mede de inhoud van de workshop en geven verdieping.

Het advies is om deze workshop in een bijeenkomst van drie uur (excl. pauze) aan te bieden, omdat de onderwerpen inhoudelijk nauw met elkaar verbonden zijn. Bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.
 

Naar  het materiaal


Handreiking b-learning palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

De workshop vormt samen met de e-learning Begin Goed Zorg Goed, ontwikkeld door MSD Academy Medical, de b-learning Palliatieve Zorg.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.