6 Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd
Nieuws9 april 2024
Nieuws

6 Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd

Nieuws 9 april 2024

Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) zijn vandaag zes Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd. De animaties geven uitleg over Markering van de palliatieve fase, Gezamenlijke besluitvorming, Proactieve zorgplanning, Coördinatie en continuïteit van zorg, Deskundigheid en Effectieve communicatie.

Essenties

Om zorgverleners handvatten te bieden om het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland in de praktijk te gebruiken, zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt in de palliatieve fase gedefinieerd. Op basis van deze wensen zijn acht essenties, die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren, geformuleerd. Door daar invulling aan te geven, wordt optimaal aandacht geschonken aan de belangrijkste waarden, wensen en behoeften van patiënten.

Animaties

De zes animaties geven de (toekomstige) zorgverlener uitleg over:

Markering: Om ervoor te zorgen dat de waarden, wensen en behoeften van de patiënt bekend zijn, is het van belang de start van de palliatieve fase, en daarmee van de palliatieve zorg, te markeren. Je vindt meer informatie over markering op de themapagina Markering.

Gezamenlijke besluitvorming: Om elke patiënt passende regie over zijn ziekte en zijn zorg te kunnen bieden en samen af te wegen welke waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten prioriteit hebben, haalbaar en uitvoerbaar zijn, dient er sprake te zijn van gezamenlijke besluitvorming. Je vindt meer informatie over gezamenlijke besluitvorming op de themapagina Gezamenlijke besluitvorming.

Proactieve zorgplanning: Om zorg te kunnen bieden die past bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten, is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren van belang. Meer informatie over, en hulmiddelen voor proactieve zorgplanning vind je op de themapagina Proactieve zorgplanning.

Coördinatie en continuïteit: Voor een goede kwaliteit van palliatieve zorg, is het van belang om zorg en ondersteuning tussen meerdere zorgverleners in diverse zorgsettingen op elkaar af te stemmen en te coördineren. Je vindt meer informatie over het coördinatie en continuïteit (en ondersteuning hierbij) op de themapagina Coördinatie en continuïteit.

Deskundigheid: Om passende ondersteuning bij klachten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied te kunnen geven, is deskundigheid op deze vier domeinen vereist. Je vindt meer informatie over onderwijs en opleiden rondom palliatieve zorg op het Onderwijsplatform palliatieve zorg.

Effectieve communicatie: Zorgverleners voeren regelmatig complexe gesprekken en dienen daarvoor te beschikken over zeer goede communicatievaardigheden (gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning en effectieve communicatie). Je vindt meer informatie over, en hulpmiddelen voor effectieve communicatie op de themapagina Effectieve communicatie.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 9 april 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.