Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Alle pijlen op jouw palliatieve zorgpeil (column)
Publicatie
Patricia van Marion-Slootmans schrijft in haar column voor e-pal over de bewustwording voor palliatieve zorg bij generalistische zorgverleners aan de hand van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de Zelfevaluatie palliatieve zorg. Peil jouw palliatieve zorgpeil is haar credo.
Begrippenkader (bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
De meerwaarde van het stellen van een dubbele surprise question
Publicatie
Uit onderzoek blijkt dat de surprise question slecht tot matig presteert als instrument om overlijden te voorspellen. Daarom is een aanvullende surprise question geïntroduceerd: Zou het mij verbazen als deze patiënt na twaalf maanden nog in leven is?
Gespreksposters Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Praktische posters waarmee het gesprek over de toepassing van het kwaliteitskader kan gevoerd. De posters helpen het Kwaliteitskader palliatieve zorg concreet te maken.
Het Kwaliteitskader 'Netherlands Quality Framework for Palliative Care' (Engelstalig)
Publicatie
Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg (verslag)
Publicatie
Op 27 juni 2019 vond de invitational conference ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats. In dit uitgebreide verslag van de dag kunt u teruglezen welke waardevolle gesprekken plaatsvonden tijdens de conference.
Kamerbrief VWS Stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging van 14 december 2023
Publicatie
In deze brief informeert de Minister van VWS over de stand van zaken van de volgende activiteiten voor de palliatieve zorg en voor geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Kamerbrief VWS van 6 juli 2022
Publicatie
In deze kamerbrief van minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder wordt informatie gegeven over de beschikbaar gestelde middelen voor de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Het kwaliteitskader geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Centraal daarin staan de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 
Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
Rapport dat zorgprofessionals en zorgorganisaties helpt het juiste kwaliteitsinstrument te kiezen, met een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijking van de begrippen in de kwaliteitszorg. Overzicht van keurmerken, toetsingen, indicatoren en andere instrumenten.
Leidraad proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie
De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.
Monitor Palliatieve Zorg 2020
Publicatie
De monitor Palliatieve Zorg 2020 geeft een totaalbeeld van de zorg in de laatste levensfase. Het laat zien dat er grote verschillen zijn in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt.
Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (e-book)
Publicatie
Voor patiënten en naasten is een eigen versie van het kwaliteitskader beschikbaar. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe voer je het gesprek met jouw arts over palliatieve zorg? en Wat mag je verwachten van zorgverleners? 
Quality Palliative Care For All - Want It! - Towards death, while alive (proefschrift)
Publicatie
Proefschrift van Manon Boddeart dat inzicht geeft in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.