Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Begrippenkader (een bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
E-book 'Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland'
Publicatie
Voor patiënten en naasten is een eigen versie van het kwaliteitskader beschikbaar. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe voer je het gesprek met jouw arts over palliatieve zorg? en Wat mag je verwachten van zorgverleners? 
Engelstalige versie van het Kwaliteitskader 'Netherlands Quality Framework for Palliative Care'
Publicatie
Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.
Gespreksposters Kwaliteitskader palliatieve zorg
Publicatie
Praktische posters waarmee het gesprek over de toepassing van het kwaliteitskader kan gevoerd. De posters helpen het Kwaliteitskader palliatieve zorg concreet te maken.
Hulpmiddelen voor effectieve communicatie
Publicatie
Effectieve communicatie is een gestructureerde interactie verstaan tussen de patiënt en de zorgverlener, waarbij tweezijdige informatie-uitwisseling en gelijkwaardigheid - met respect voor de afhankelijke positie van de patiënt - de basis is. Effectieve communicatie is onder andere van wezenlijk belang voor proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming.
Hulpmiddelen voor gezamenlijke besluitvorming
Publicatie
Gezamenlijke besluitvorming is bij behandelkeuzes belangrijk, ook bij de keuze om geen behandeling te starten of continueren. Gezamenlijke besluitvorming is een continu proces waarin de arts en de patiënt bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Het kwaliteitskader geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Centraal daarin staan de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 
Monitor Palliatieve Zorg 2020
Publicatie
De monitor Palliatieve Zorg 2020 geeft een totaalbeeld van de zorg in de laatste levensfase. Het laat zien dat er grote verschillen zijn in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt.
Rapport 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg'
Publicatie
Rapport dat zorgprofessionals en zorgorganisaties helpt om het juiste kwaliteitsinstrument te kiezen. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg. Een overzicht van keurmerken, toetsingen, indicatoren en andere instrumenten.
Verslag invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’
Publicatie
Op 27 juni 2019 vond de invitational conference ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats. In dit uitgebreide verslag van de dag kunt u teruglezen welke waardevolle gesprekken plaatsvonden tijdens de conference.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!