Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Introductie palliatieve zorg (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit vier onderdelen: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Generalist en specialist, Markering palliatieve fase en Meetinstrumenten in de palliatieve zorg. De workshop maakt als module deel uit van palliatieve zorg (workshops).
Palliatieve zorg (workshops)
Onderwijsmateriaal
De workshop palliatieve zorg zijn bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten in de palliatieve fase en kennis en vaardigheden willen opdoen over de essenties binnen de palliatieve zorg. Er zijn acht workshop waarin aandacht wordt besteed aan: wat is palliatieve zorg, markeren, gezamenlijke besluitvorming, slechtnieuwsgesprek, over- en onderbehandelen, de laatste levensfase, rouwmodellen en over hoe de zorgverlener zichzelf staande houdt.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatie met een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal voor de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg.
Zorgproces op basis van essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (schema)
Onderwijsmateriaal
Schema van het zorgproces dat de patiënt in de palliatieve fase doorloopt, op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Wat is palliatieve zorg? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm ontwikkeld op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Het filmpje is te gebruiken als introductie van palliatieve zorg voor de doelgroep verzorgenden die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.