Slechtnieuwsgesprek (workshop)
Onderwijsmateriaal

Slechtnieuwsgesprek (workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, tekstueel
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

De workshop Slechtnieuwsgesprek is een van de acht workshops behorend bij het b-learning pakket palliatieve zorg.

De workshop bestaat uit drie onderdelen:

  1. Voorbereiden slechtnieuwsgesprek
  2. Brengen van slecht nieuws
  3. Nabespreken slechtnieuwsgesprek

De onderwerpen die in deze workshoponderdelen aan de orde komen, zijn essentieel binnen de palliatieve zorgverlening. Voor een ieder die betrokken is of zelf slechtnieuwsgesprekken voert met de patient en diens naasten biedt de workshop een verdieping. Het reflecteren op praktijksituaties, het bespreken van de ervaringen van de deelnemers bepalen mede de inhoud aan de workshop.

De tijdsduur van de gehele workshop is drie uur; per onderdeel zestig minuten. Bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.
 

Download het materiaal


Handreiking b-learning palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

De workshop vormt samen met de e-learning Begin Goed Zorg Goed ontwikkeld door MSD Academy Medical onderdeel, de b-learning Palliatieve Zorg.

Licentie

Creative Commons: BY-NC-SA


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.