Slechtnieuwsgesprek (workshop)
Onderwijsmateriaal

Slechtnieuwsgesprek (workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Versie 2023
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 november 2023

De workshop Slechtnieuwsgesprek is een van de acht workshops behorend bij het palliatieve zorg (workshops).

De workshop bestaat uit drie onderdelen:

  1. Voorbereiden slechtnieuwsgesprek
  2. Brengen van slecht nieuws
  3. Nabespreken slechtnieuwsgesprek

De onderwerpen die in deze workshoponderdelen aan de orde komen, zijn essentieel binnen de palliatieve zorgverlening. Voor een ieder die betrokken is of zelf slechtnieuwsgesprekken voert met de patient en diens naasten, biedt de workshop een verdieping. Het reflecteren op praktijksituaties, het bespreken van de ervaringen van de deelnemers bepalen mede de inhoud aan de workshop.

De tijdsduur van de gehele workshop is drie uur; per onderdeel zestig minuten. Bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal

Naar het programma


De Handreiking workshops palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

Licentie

Creative Commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 november 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.