Evenwichtige zorgverlener (workshop)
Onderwijsmateriaal

Evenwichtige zorgverlener (workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
  • Versie 2023
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 november 2023

De workshop Evenwichtige zorgverlener is een van de acht workshops behorend bij het b-learning pakket palliatieve zorg.

De workshop bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Introductie evenwichtige zorgverlener, waar sta je?
  2. Burn-out: signalen en risicofactoren
  3. Werken aan persoonlijke en teambalans

De onderwerpen die in de workshop onderdelen aan de orde komen, geven een verdieping en zijn essentieel binnen de (palliatieve) zorgverlening. Het ontdekken van drijfveren, het reflecteren en bespreken van de impact die het werken in de (palliatieve) zorgverlening met meebrengt, bepalen mede de verdieping aan de workshop.

De tijdsduur van de workshop is drie uur; per onderdeel ongeveer zestig minuten. Bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.

Naar het materiaal

Naar het programma


De Handreiking workshops palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

Licentie

Creative Commons: ny-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 november 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.