Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziektefasen
Zorgverleners
6 Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd
Nieuws09-04-2024
Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) zijn vandaag zes Animaties over de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gepubliceerd. De animaties geven uitleg over Markering van de palliatieve fase, Gezamenlijke besluitvorming, Proactieve zorgplanning, Coördinatie en continuïteit van zorg, Deskundigheid en Effectieve communicatie.
Samen durven kiezen: evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Nieuws22-03-2023
Het is tijd om het Kwaliteitskader te evalueren op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast alle andere kwaliteitskaders, handreikingen en standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Alle zorgverleners zijn daarom van harte uitgenodigd de vragenlijst ‘Evaluatie Kwaliteitskader’ in te vullen.
Vergelijking verschillende kwaliteitskaders op het gebied van palliatieve zorg
Nieuws30-11-2021
Vergelijking van vijf kwaliteitskaders in de palliatieve zorg om overeenkomsten en verschillen duidelijk te maken voor zorgverleners.
Joep Douma: ‘De palliatieve zorg wordt steeds beter’
Nieuws18-06-2021
De palliatieve zorg in Nederland wordt steeds beter, mede dankzij een nieuwe generatie zorgverleners. Dat vertelt Joep Douma tegen Qruxx. Joep heeft zijn ervaring gebundeld in onderwijsmateriaal, te vinden op Palliaweb.
Kerst- en Nieuwjaarsboodschap PZNL-bestuurder: Meer eenheid en vaart in palliatieve zorg
Nieuws24-12-2020
‘Het is nodig om de palliatieve zorg in Nederland snel te versterken door verdergaande samenwerking. Gestaag toewerken naar een breed gedragen niveau van kwaliteit hoort daarbij.’
Monitor Palliatieve Zorg door NZa gepubliceerd
Nieuws09-12-2020
Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten en het zorggebruik neemt toe naar mate het overlijden dichterbij komt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor Palliatieve Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De monitor brengt het zorggebruik van palliatieve patiënten en de kosten hiervan in kaart.
Uitkomsten Palliantie projecten op Palliaweb
Nieuws22-04-2020
ZonMw en PZNL werken samen aan het, voor een breed publiek, toegankelijk maken van de resultaten uit het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.