Zorg rondom het einde van het leven (workshop)
Onderwijsmateriaal

Zorg rondom het einde van het leven (workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, tekstueel
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

De workshop Zorg rondom het einde van het leven is een van de acht workshops behorend bij het b-learning pakket palliatieve zorg.

De workshop bestaat uit vier onderdelen:

  1. Tijdig spreken over het levenseinde
  2. Markeren stervensfase en hoe (praktisch) te handelen
  3. Vocht en voeding. Wat betekent dat voor de patiƫnt, naasten en het team
  4. Palliatieve sedatie

De onderwerpen die in de workshop onderdelen aan de orde komen, geven een verdieping en zijn essentieel binnen de palliatieve zorgverlening. Het bespreken van praktijksituaties en de ervaringen van de deelnemers bepalen mede de inhoud aan de workshop.

De duur van de gehele workshop is 180 minuten. Per onderdeel is de tijdsduur verschillend, bekijk het programma voor de exacte tijdsindeling.

Het materiaal is te gebruiken door specialisten in de palliatieve zorg om kennis, vaardigheden en verdieping te bieden aan zorgverleners op generalistisch niveau die werken met patienten in de palliatieve fase.
 

 Naar het materiaal


Handreiking b-learning palliatieve zorg biedt informatie specifiek voor de trainer over het voorbereiden en geven van de workshop. Het eerste hoofdstuk bevat algemene informatie over de b-learning en een tabel met de onderwerpen die in de acht workshops aan de orde komen. Hoofdstuk twee gaat nader in op de voorbereiding en het gebruik van werkvormen. In de bijlagen staan de programma's, de laatste bijlage (B9) geeft een overzicht met verwijzingen naar achtergrondliteratuur.

De workshop vormt samen met de e-learning Begin Goed Zorg Goed ontwikkeld door MSD Academy Medical, de b-learning Palliatieve Zorg.

Licentie

Creative Commons: BY-NC-SA


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.