Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat


Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers of de redacteuren van E-Pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Combineren van betaald werk en mantelzorg
Publicatie
Het combineren van betaald werk en mantelzorg aan het levenseinde in de thuissituatie: inzichten uit een kwalitatieve studie onder mantelzorgers in Nederland
Proactieve zorgplanning in zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals hebben een ACP-programma om proactieve zorgplanning in een zorgsetting te implementeren en borgen.
Verbeteren palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is palliatieve zorg een extra uitdaging. Het implementeren van instrumenten of methodieken gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg kan helpen de palliatieve zorg in een zorgorganisatie te borgen.
Symptoombehandeling in de palliatieve zorg optimaliseren
Publicatie
Suboptimale symptoombehandeling bij patiënten met een levensbeperkende ziekte is een groot probleem. Een Clinical Decision Support System (CDSS), dat door patiënten ingevulde vragenlijst en geïndividualiseerde aanbevelingen combineert, heeft het potentieel om de symptoombehandeling te verbeteren.
Voorspellende waarde van de ‘surprise question’ bij idiopathische longfibrose
Publicatie
De voorspellende waarde van de ‘surprise question’ voor éénjaars mortaliteit in idiopathische longfibrose: een prospectieve cohort studie
Gevoel van betrokkenheid en emotioneel functioneren van proactieve zorgplanning
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) hangt positief samen met de kwaliteit van zorg, maar de impact ervan op het emotioneel functioneren van de patiënt is nog onduidelijk.
Het schilderij ´Arbeiderens dødsleie´ (1888) door Hans Heyerdahl
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij ´Arbeiderens dødsleie´ (1888) door Hans Heyerdahl. Het schilderij is een weergave van herkenbare menselijke omstandigheden. De dood komt ongelegen en onherroepelijk.
Het e-naastenoverleg: een noodgedwongen maar leerzaam experiment
Publicatie
Het naastenoverleg is een van de hoekstenen van het gezamenlijk nemen van beslissingen in een palliatieve zorg situatie. In het begin van de COVID-19-pandemie ontwierp een palliatieve zorgteam in Amerika een procedure om dit soort overleg online te voeren.
Methadon: prima combinatie met andere opioïden
Publicatie
De toevoeging van een lage dosis methadon aan een ander opioïd is een goed ingeburgerde werkwijze in de Zweedse palliatieve zorg en lijkt een veilige manier om de unieke farmacologische eigenschappen van methadon te benutten, vooral bij patiënten met complexe pijn bij kanker aan het eind van het leven.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Verpleegkundige in de hoofdrol bij proactieve zorgplanning?
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ACP) is nog geen vast onderdeel in de behandeling van patiënten met ernstige COPD. In vier Nederlandse ziekenhuizen is onderzocht of een eenmalig ACP-gesprek door longverpleegkundige de kwaliteit van communicatie met patiënt over het levenseinde kan verbeteren.
Nieuw: Dexmedetomidine
Publicatie
Dexmedetomidine is een selectieve alpha2-agonist, gebruikt als anestheticum bij operaties en als sedativum bij patiënten die beademd worden. In eerder onderzoek werd aangetoond dat dexmedetomidine in lage dosering het pijnstillend effect van morfine versterkt, zonder veel bijwerkingen.
Bert Ummelen (in memoriam)
Publicatie
Bert Ummelen was journalist, schrijver en redacteur van e-pal. Hij overleed op 18 juni 2021, 72 jaar oud, aan kanker. 
Mantelzorger in palliatieve traject als bron van kennis (column)
Publicatie
Van schrijver over palliatieve zorg naar palliatief patiënt: je kunt dat een perspectiefwisseling noemen. Bert Ummelen vertelt over beide perspectieven en de belangrijke rol van mantelzorg in zijn laatste column voor e-pal.
Het serotoninesyndroom: een opfriscursus
Publicatie
Het serotoninesyndroom is een levensbedreigend ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door een verhoogde serotonine-spiegel. Dit beeld kan snel progressief zijn en tot de dood leiden.
Off-label gebruik van medicatie in de palliatieve zorg
Publicatie
Off-label gebruik van medicijnen (het gebruik ervan buiten de officiële licentie) komt veel voor binnen de palliatieve zorg. Te denken valt aan een andere indicatie, toedieningsweg, leeftijd van de patiënt, dosering of duur van de behandeling.
Lidocaïne continu sc tegen neuropathische pijn: het proberen waard
Publicatie
Tegen neuropathische pijn zijn opioïden in het algemeen niet effectief, behalve, in enige mate, methadon. Een subcutaan toepasbaar middel ( zoals continue subcutane infusie van lidocaïne) zou een uitkomst zijn.
Samenwerking tussen palliatieve zorg teams en oncologen
Publicatie
De samenwerking tussen palliatieve zorg teams en oncologen kan soms leiden tot frustraties. Een model om dergelijke situaties te verbeteren is het Collaborative Care Model (CCM). In Amerikaans onderzoek wordt het aangepaste model in een Collaborative Oncology Palliative Care (CO-PAL) beschreven. 
Toegevoegde waarde van een palliatief adviesteam bij ouderen in het ziekenhuis
Publicatie
In Nederlandse ziekenhuizen worden ouderen niet structureel geïdentificeerd als palliatieve patiënten. In onderzoek van het Expertise Centrum Palliatieve Zorg MUMC+ wordt gekeken naar het verschil van de Utrecht Symptoom Dagboek (USD)-score wanneer een palliatief team proactief wordt geconsulteerd.
Gebruik van potentieel ongewenste medicatie bij oudere patiënten met longkanker
Publicatie
Medicatie in de laatste levensfase waarvan de potentiële bijwerkingen groter zijn dan de verwachte positieve effecten wordt ‘potentieel ongewenste medicatie’ genoemd. In het onderzoek, geleid door Laurien Ham, is onderzocht in welke mate deze medicatie is geleverd aan oudere patiënten met longkanker in de laatste levensfase.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.