Diagnostiek

Anamnese en mondinspectie

Stomatitis kan aanleiding geven tot de volgende klachten:

  • pijn of branderig gevoel in de mond en/of keel in rust of bij eten, drinken of spreken
  • toegenomen gevoeligheid voor de temperatuur van eten en drinken
  • toegenomen gevoeligheid bij het eten en/of drinken van zure of gekruide spijzen en dranken
  • koorts
  • slechte adem

Soms zijn de klachten al aanwezig voordat er zichtbare afwijkingen zijn.
Bij de inspectie van de mond kan er sprake zijn van:

  • rode slijmvliezen
  • zwelling van de slijmvliezen
  • erosies en ulceraties
  • gemakkelijk bloedend slijmvlies
  • een infectie (zie Infecties van de mond)