App voor palliatieve zorg

PalliArts is een app voor de mobiele telefoon of tablet, die zorgverleners op een gebruiksvriendelijke manier praktische (landelijke en regionale) informatie geeft voor palliatieve zorgverlening.

De app ondersteunt zorgverleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. De geboden informatie is qua inhoud en presentatie optimaal afgestemd op de praktijksituatie: men kan snel en eenvoudig navigeren.

In de app wordt de volgende informatie aangeboden:

  • samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg
  • een palliatief formularium
  • een overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie
  • een omrekentabel voor opioïden
  • checklists, onder meer over besluitvorming in de palliatieve fase en een probleemanalyse pijn
  • voorlichtingsfolders over onder meer angst, delier en palliatieve sedatie
  • en de contactgegevens van de consultatieteams palliatieve zorg

Download PalliArts

U kunt de app gratis downloaden voor zowel iOS (App Store) als Android (Play Store). Voor downloaden op de iPad selecteert u 'alleen iPhone' in de zoekfunctie.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u via mail contact opnemen met PalliArts.