Beleid

Behandeling van de oorzaak

 • behandeling van droge mond
 • bij schimmelinfecties gerelateerd aan prothese: prothese uitlaten en/of prothese desinfecteren (in chloorhexidineoplossing gedurende de nacht)
 • verbeteren van de voedingstoestand
 • verbeteren van de mondhygiëne en daarmee van de parodontale gezondheid
 • inschakelen tandarts bij verdenking parodontale of odontogene infecties
 • aanpassing van medicatie
 • gerichte antimicrobiële therapie:
  • schimmelinfecties
   De behandeling van eerste keuze is fluconazol 1 dd 50-100 mg p.o. gedurende 7 dagen de eerste keuze. Bij ver­denking op uitbreiding naar de slokdarm wordt de dosis verhoogd tot 1 dd 150 mg p.o. gedurende 14 dagen. Resistentie tegen fluconazol is beschreven. Er is interactie met andere medicamenten vanwege cytochroom P 450 enzymatische omzettingen bijv. fenytoïne, maar ook midazolam. Ook effectief is itraconazol OS (orale suspensie). Mogelijk heeft chloorhexidine een aanvullende werking bij de behandeling van schimmelinfecties.
  • virusinfecties
   Bij herpes stomatitis: aciclovir 5 dd 200 mg p.o. of valaciclovir 3 dd 1000 mg p.o. gedurende 7 dagen.
  • bacteriële infecties
   • Bij aerobe infecties wordt op de verwekker gerichte antibiotische therapie gegeven.
   • Bij (verdenking) op anaerobe infecties metronidazol 3 dd 500 mg p.o. of clindamycine 4 dd 150 mg p.o. overwegen.
   • 0,12% Chloorhexidine mondspoeling (alcoholvrije oplossing 15 ml tweemaal daags) dient te worden overwogen bij een slechte mondhygiëne en/of een slechte parodontale gezondheid.

Niet medicamenteuze symptomatische behandeling

Zie Algemeen.

Bewijsvoering

Tabel 4. Niveaus van bewijsvoering bij de richtlijn Klachten van de mond, paragraaf Infecties van de mond
Behandeling Niveau van bewijsvoering Referentie(s)
Schimmelinfecties
Fluconazol, ketonazol, itraconazol 1 Cha 2004, SWAB 2008, Worthington 2007 
Chloorhexidine gel of spoeling 4 Samaranayake 2010
Virale infecties
Aciclovir/valacyclovir 1 Nolan 2009
Bacteriële infecties
Aerobe infecties: metronidazol of clindamycine bij anaerobe infecties 2 Goodschild 2009

Niveau 1 = gebaseerd op systematische review of ten minste twee gerandomiseerde onderzoeken van goede kwaliteit.
Niveau 2 = gebaseerd op ten minste twee vergelijkende klinische onderzoeken van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of andere vergelijkende onderzoeken.
Niveau 3 = gebaseerd op één vergelijkend onderzoek of op niet-vergelijkend onderzoek.
Niveau 4 = gebaseerd op mening van deskundigen.