Integrale behandeling

Voorlichting

  • Geef informatie over het belang van goede mondzorg.
  • Geef informatie over mondproblemen (droge mond, pijn, wondjes, problemen met eten en drinken, problemen bij mondzorg, bloedend tandvlees, slechte adem, smaakveranderingen) en moedig patiënten aan deze te melden.
  • Geef informatie over oorzaken en behandeling van mondproblemen.
  • Geef uitleg wat de patiënt zelf kan doen ten aanzien van mondverzorging en voeding.
  • Betrek de naasten in de voorlichting, vooral in de terminale fase.
  • Maak gebruik van folder met nuttige tips, zoals:

Ondersteunende zorg

  • Schakel (waar mogelijk) de tandarts of mondhygiënist in bij mondklachten of problemen m.b.t. de mondverzorging.
  • Schakel de diëtist in als de voeding aangepast moet worden in verband met mondproblemen of als de inname van voedsel en vocht verminderd is.

Zie voor punten van aandacht bij palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond de Handreiking 'Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond'.