Beleid

Behandeling van de oorzaak

Indien mogelijk wordt de oorzaak behandeld en/of weggenomen.

Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling

De niet-medicamenteuze symptomatische behandeling bestaat uit:

  • mondverzorging (zie Algemeen)
  • aanpassing van de voeding; namelijk, zacht, niet te sterk gekruid, niet te zuur
  • een oververzadigde calciumfosfaatoplossing (Caphosol) is mogelijk effectief voor het verlichten van pijn ten gevolge van orale mucositis.
  • coating agents (bijvoorbeeld Gelclair of Aloclair) zouden mucosale pijn veroorzaakt door ulceraties verminderen.

Medicamenteuze symptomatische behandeling

  • systemische pijnstilling: paracetamol en/of opioïden (zie richtlijn Pijn)
  • plaatselijke pijnstilling
    • xylocaïne 2% viskeus, 3 dd 10 ml zorgvuldig in mond verspreiden en bij pijnlijke keel door­slikken of xylocaïne 10% spray, 6 dd een verstuiving (=10 mg). Attentie: kans op aspiratie door verdoving van de keelholte en op bijten op de tong of de wangslijmvliezen door gevoelloosheid
    • mondspoeling met morfine 2o/oo 15 ml gedurende 2 minuten, om de 3 uur

Bewijsvoering

Tabel 5. Niveaus van bewijsvoering bij de richtlijn Klachten van de mond, paragraaf Pijn in de mond
Behandeling Niveau van bewijsvoering Referentie(s)
Xylocaïne 4  
Morfine 2o/oo mondspoeling 3 Cerchietti 2002 en 2003
Opioïden systemisch 3 Ehrnroot 2001, Keefe 2007, Pillteri 1998, Strupp 2000, Worthington 2007
Coating agents 3 Buchsel 2008, Lopez-Jornet 2010

Niveau 1 = gebaseerd op systematische review of ten minste twee gerandomiseerde onderzoeken van goede kwaliteit.
Niveau 2 = gebaseerd op ten minste twee vergelijkende klinische onderzoeken van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of andere vergelijkende onderzoeken.
Niveau 3 = gebaseerd op één vergelijkend onderzoek of op niet-vergelijkend onderzoek.
Niveau 4 = gebaseerd op mening van deskundigen.