Beleid

Behandeling van de oorzaak

 • aanpassing van dosering of toedieningschema van chemotherapie, 'targeted therapy' of radiotherapie
 • behandeling van infecties van de mondholte (zie Infecties van de mond)

Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling

 • Mondverzorging (zie Mondverzorging).
 • Low level laser therapie kan preventief en ter behandeling van orale mucositis worden toegepast.
 • Een oververzadigde calciumfosfaatoplossing (Caphosol) is mogelijk effectief voor de preventie en behandeling van orale mucositis.

Medicamenteuze symptomatische behandeling

 • Medicamenteuze pijnbestrijding (zie Pijn in de mond)
 • Bij stomatitis aphtosa:
  • lokale corticosteroïden; bij ernstige vormen is behandeling met systemische corticosteroïden geïndiceerd
  • tetracycline mondspoelingen (behandeling bacteriële superinfectie, bevordert genezing)
  • zilvernitraat (applicatie pijnlijk)
  • aanstippen met xylocaine

Bewijsvoering

Tabel 3. Niveaus van bewijsvoering bij de richtlijn Klachten van de mond, paragraaf Stomatitis

Behandeling

Niveau van bewijsvoering

Referentie(s)
Bij orale mucositis: mondverzorging 3 Borowski 1994, Keefe 2007, McGuire 2006, Shieh 1997
low level laser therapy 3 Keefe 2007
Caphosol 3 Papas 2003
Bij stomatitis aphtosa: lokale corticosteroïden 4 Burgess 1990, Scully 2008
tetracycline mondspoelingen 4 Burgess 1990
zilvernitraat 3 Alidaee 2005

Niveau 1 = gebaseerd op systematische review of ten minste twee gerandomiseerde onderzoeken van goede kwaliteit
Niveau 2 = gebaseerd op ten minste twee vergelijkende klinisch onderzoeken van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of andere vergelijkende onderzoeken
Niveau 3 = gebaseerd op één vergelijkend onderzoek of op niet-vergelijkend onderzoek
Niveau 4 = gebaseerd op mening van deskundigen