Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Evenwichtige zorgverlener (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit drie onderdelen: Introductie evenwichtige zorgverlener, waar sta je?; Burn-out signalen en risicofactoren; Werken aan persoonlijke en teambalans.
Verlies, verdriet en rouw (workshop)
Onderwijsmateriaal
Presentatie en programma voor een workshop gericht op het gesprek met de naasten.
Zorg rondom het einde van het leven (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop die deel uitmaakt van palliatieve zorg (workshops), met daarin onder meer aandacht voor tijdig spreken over het levenseinde, het markeren van de stervensfase, palliatieve sedatie en vocht en voeding.
Complexe omstandigheden (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop in drie onderdelen die als module deel uitmaakt van het b-learningpakket palliatieve zorg, met onder meer de arts-patiëntrelatie, lastige consulten en euthanasie.
Slechtnieuwsgesprek (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit drie onderdelen: voorbereiden slechtnieuwsgesprek, het brengen van slecht nieuws en nabespreken slechtnieuwsgesprek. De workshop maakt als module deel uit van de reeks palliatieve zorg (workshops).
Effectieve communicatie (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop in drie onderdelen: (Actief) Luisteren, Stiltes en Empathie. De workshop maakt als module deel uit van palliatieve zorg (workshops).
Introductie palliatieve zorg (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop bestaande uit vier onderdelen: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Generalist en specialist, Markering palliatieve fase en Meetinstrumenten in de palliatieve zorg. De workshop maakt als module deel uit van palliatieve zorg (workshops).
Palliatieve zorg (workshops)
Onderwijsmateriaal
De workshop palliatieve zorg zijn bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten in de palliatieve fase en kennis en vaardigheden willen opdoen over de essenties binnen de palliatieve zorg. Er zijn acht workshop waarin aandacht wordt besteed aan: wat is palliatieve zorg, markeren, gezamenlijke besluitvorming, slechtnieuwsgesprek, over- en onderbehandelen, de laatste levensfase, rouwmodellen en over hoe de zorgverlener zichzelf staande houdt.
Slaapproblemen in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien (2023, Pallialine). Het geeft informatie over signalering, diagnostiek en behandeling van slaapproblemen en heeft betrekking op patiënten die in de laatste drie levensmaanden (inclusief de stervensfase) verkeren.
FTO-module Euthanica
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over euthanatica. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners
Onderwijsmateriaal
'Palliatieve zorg - Een praktische gids voor zorgverleners' is een boek over palliatieve zorg. Het boek is geschreven door Rob Bruntink en Mariska Overman.
Palliatieve zorg en delier (casus)
Onderwijsmateriaal
In deze casus wordt een patiënt besproken die vanwege zijn klinische achteruitgang opgenomen is op de afdeling medische oncologie. Er is verwardheid en onrust opgevallen. De zorgverlener, arts of verpleegkundige/verpleegkundig specialist (al dan niet in een palliatief team) wordt bij deze patiënt in consult gevraagd.
FTO-casuïstiek Palliatieve zorg en cultuurverschillen
Onderwijsmateriaal
De FTO-casuïstiek is bedoeld voor huisartsen en apothekers die in een FTO-bijeenkomst aandacht willen besteden aan de voorlichting en zorg in de palliatieve fase aan mensen met een niet-westerse achtergrond en/of mensen met andere (culturele) opvattingen.
FTO-module Palliatieve sedatie
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over palliatieve sedatie. Het programma in deze module richt zich op de uitvoering van en samenwerking rond palliatieve sedatie
FTO-module Delier in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over een delier in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Levenseindegesprekken (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek dat vragen beantwoordt over het waarom, wanneer, waarover en hoe van levenseindegesprekken, zoals ze door zorgverleners gevoerd kunnen worden met ongeneeslijk zieken en kwetsbare ouderen.
FTO-module Klachten in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
De FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over klachten in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.
Het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg (video)
Onderwijsmateriaal
Video over het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve fase. De video is te gebruiken als achtergrondmateriaal in het onderwijs.
Een nieuw perspectief op rouwondersteuning (achtergrondmateriaal)
Onderwijsmateriaal
Achtergrondmateriaal gericht op medisch oncologen voor de rouwbegeleiding van nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan kanker.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij een patiënt met Parkinson (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een patiënt van middelbare leeftijd met Parkinson met focus op op de vier dimensies ten behoeve van proactieve zorgplanning (advance care planning).
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.