Oog voor Naasten
Onderwijsmateriaal

Oog voor Naasten

  • Aanbieder Project Oog voor Naasten, LUMC
  • Soort materiaal tekstueel, website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2019
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager naasten
  • CanMEDS communicator, samenwerkingspartner, zorgverlener
  • EPA's communiceren, samenwerken, stervensfase
Contactpersoon Marcella Tam LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 29 april 2019

De Oog voor Naasten-methodiek is ontwikkeld in het kader van het project 'Oog voor naasten'. Dit project had als doel het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid. 

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat o.a. uit een praktische handreiking waarin stap voor stap aanwijzingen zijn opgenomen voor systematische voor- en nazorg, een uitgebreide achtergrondbrochure rond voor- en nazorg, begeleiding van naasten en het rouwproces.

Ook is er informatie ontwikkeld voor naasten zelf rond zelfzorg, het krijgen van informatie en ondersteuning en het rouwproces, wat overhandigd kan worden door de zorgverleners.

Tot slot is er informatie voor zorgorganisaties rond het belang van de juiste organisatorische randvoorwaarden voor systematische voor- en nazorg en ondersteuning bij scholen van zorgverleners.

De Oog voor Naasten- methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een e-enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden-Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden. Verdere informatie over project 'Oog voor Naasten'. 

Het is totstandgekomen in samenwerking met: Consortium Propallia, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers (MantelzorgNL), Landelijk Steunpunt Verlies, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Integraal Kanker Centrum (IKNL), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-05-16 11:54:01
Erg uitgebreid materiaal dat deels goed te gebruiken is voor onderwijs.

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Marcella Tam LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 29 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!