Palliatief klinisch redeneren: angst en depressie (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal

Palliatief klinisch redeneren: angst en depressie (zelfstudie)

  • Aanbieder Radboud UMC
  • Soort materiaal lesmodule, video of animatie, website
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Zelfstudie-opdracht die helpt inzicht te verkrijgen in de diagnostiek en behandeling van depressie en angst in de palliatieve fase. Coping komt aan de orde tijdens de interviews. Er is tevens een antwoordendocument.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.