Palliatief klinisch redeneren: delier
Onderwijsmateriaal

Palliatief klinisch redeneren: delier

  • Aanbieder Radboud UMC
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Brand RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

In deze zelfstudie-opdracht ligt de nadruk op de praktische toepassing van de Richtlijn Delier. Centraal staat de zorg voor de patiƫnt, waarbij er aandacht is voor structurele analyse van de somatiek met bijbehorende diagnostische stappen en de (niet-)medicamenteuze behandeling van een delier.

De opdracht heeft als leerdoelen:

  • het leren van multfactoriele oorzaken van een delier,
  • het opstellen van een differentiaal diagnostisch plan voor een gestructureerde analyse naar de mogelijke onderliggende oorzaken van het delier en
  • kennis van niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van een delier.

Het materiaal bevat de antwoorden.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke van den Brand RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.