Palliatief klinisch redeneren: delier (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal

Palliatief klinisch redeneren: delier (zelfstudie)

  • Aanbieder Radboud UMC
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021

Zelfstudie-opdracht met de nadruk op de praktische toepassing van de richtlijn Delier. Centraal staat de zorg voor de patiënt, waarbij er aandacht is voor structurele analyse van de somatiek met bijbehorende diagnostische stappen en de (niet-)medicamenteuze behandeling van een delier.

Leerdoelen

De opdracht heeft als leerdoelen:

  • het leren van multfactoriële oorzaken van een delier.
  • het opstellen van een differentiaal diagnostisch plan voor een gestructureerde analyse naar de mogelijke onderliggende oorzaken van het delier.
  • kennis van niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van een delier.

Het materiaal bevat de antwoorden.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.