Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid
Onderwijsmateriaal

Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid

  • Aanbieder Radboud UMC
  • Soort materiaal casuïstiek, video of animatie
  • Versie 2020
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Brand RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

De zelfstudie-opdracht heeft als doel inzicht te krijgen over beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase. Het materiaal bevat ook alle antwoorden.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Marieke van den Brand RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.