Dood in de Bijlmer (video)
Onderwijsmateriaal

Dood in de Bijlmer (video)

 • Aanbieder O²PZ
 • Soort materiaal lesmodule, video of animatie
 • Versie 2022
 • Opleiding anders, bachelor geneeskunde niveau 6, geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, praktijkondersteuner (4), psycholoog, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2023

Met deze filmopdracht krijgen studenten de kans om een kijkje te nemen in rouwrituelen bij meerdere culturen. De opdracht prikkelt de studenten om zich hier verder in te verdiepen en hun kennis met elkaar te delen.

Cultuur en palliatieve zorg

Cultuur neemt een belangrijke rol in binnen de palliatieve zorg. Het omvat zelfs één van de tien domeinen binnen het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, waarin wordt vastgesteld waar goede palliatieve zorg aan moet voldoen. Hierin staat: 'De culturele achtergrond van de patiënt, diens naasten en bijbehorende gemeenschap worden herkend, erkend en verkend en gerespecteerd gedurende het zorgtraject.' Het kwaliteitskader benoemt hierbij de volgende vaardigheden die verwacht worden van een zorgverlener:

 1. Zelfreflectie op de eigen cultuur
 2. Culturele aandacht bij de zorgvraag
 3. Ondersteuning/verwijzing op maat
 4. Kennis van de regionale sociale kaart
 5. Werken aan/opheffen taalbarrières
 6. Zorgplan is afgestemd op culturele zorg
 7. Blijvende professionele ontwikkeling

Dood in de Bijlmer

In de documentaire Dood in de Bijlmer wordt uitvaartverzorgster Anita van Loon gevolgd in haar missie om een multicultureel uitvaartcentrum te realiseren in de Bijlmer. In de zoektocht naar de beste manier hiervoor, gaat ze in gesprek met mensen uit verschillende culturen en verdiept ze zich in de gebruiken en rituelen rondom rouw en verlies. De geselecteerde filmfragmenten staan aan de basis van deze filmopdracht waarin studenten worden uitgedaagd om zich als (toekomstig) zorgverleners te verdiepen in de diverse culturen en hoe men omgaat met rouw en verlies

Leerdoelen  

Na deze opdracht kunnen de studenten:

 • benoemen welke plaats cultuur inneemt in de palliatieve zorg en hoe het is weggezet in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
 • benoemen welke rituelen en gebruiken te zien zijn in het rouwproces en de uitvaart van bepaalde culturen (Ghanees, Hindoestaans, Nederlands en Surinaams-Creools)
 • reflecteren op aspecten die hen aangrijpen bij verlies in andere culturen
 • verdiepende kennis over rouwrituelen vergaren en delen met hun klasgenoten
 • benoemen hoe cultuursensitief gecommuniceerd kan worden met patiënten en rouwende
  nabestaanden in de palliatieve zorg
   

Naar de docenteninstructie

Naar de filmopdracht


Licentie 

Creative commons: by-nc-nd 
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.