Depressie bij kanker in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal

Depressie bij kanker in de palliatieve fase (casus)

 • Aanbieder IKNL
 • Soort materiaal casuïstiek
 • Versie 2023
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts palliatieve zorg, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2023

In deze casus wordt een patiënte, een 63-jarige mevrouw (weduwe), besproken die op haar vijftigste ovariumkanker kreeg. Ze genas maar twaalf jaar kwam de kanker terug. Een nieuw behandeltraject volgt waarbij curatie niet meer tot de mogelijkheden behoort. Mevrouw voelt zich in deze periode somber en moedeloos terwijl ze van nature een opgewekt persoon is. Het komen tot een diagnose voor depressieve stoornis en de behandelingsmogelijkheden worden in deze casus beschreven met daarbij enkele vragen voor de zorgverlener om te beantwoorden. De vragen zijn gericht op het herkennen en de aanpak van een depressie in de palliatieve fase.

In de casus staat de richtlijn Depressie in de palliatieve fase (2022) centraal.

De casus is geschikt voor alle professionals en studenten betrokken bij de zorg voor patiënten met mogelijke depressie in de palliatieve fase. De gekozen setting bij deze casus is een huisartsenpraktijk met de huisarts als verantwoordelijke zorgverlener. Desgewenst kunnen de setting en zorgverlener worden aangepast zonder dat de inhoud van de casus verandert. De casus kan zowel plenair als in subgroepen worden besproken.

Leerdoelen  

Na de casuïstiekbespreking kan de deelnemer:

 • een depressie in de palliatieve fase herkennen en criteria benoemen voor het stellen van de diagnose
 • screeningsmethoden benoemen en vertellen hoe en wanneer deze zijn in te zetten
 • aangeven welke factoren een rol kunnen spelen bij een depressie in de palliatieve fase en hoe deze behandeld kunnen worden
 • de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling aangeven met daarbij de mogelijke bijwerkingen per medicijn
   

Naar de docenteninstructie

Naar de casus
 

Licentie 

Creative commons: by-nc-sa 
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.