FTO-module Euthanica
Onderwijsmateriaal

FTO-module Euthanica

  • Aanbieder Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, casuïstiek, oefenmateriaal
  • Opleiding basisarts niveau 7, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2023

Deze FTO-module met bijbehorende presentatie is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over euthanatica. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. Het programma in deze module richt zich op de uitvoering van en samenwerking tussen huisarts en apotheker bij het uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Aan de hand van een kennistoets bespreken de deelnemers eerst een aantal aandachtspunten. Daarna gaan ze met behulp van een aantal vragen met elkaar in gesprek over ervaren knelpunten bij het uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Ze proberen met elkaar oplossingen te formuleren. Aan de hand van een casus bespreken ze de verschillen tussen en aandachtspunten bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Tot slot maken de deelnemers afspraken over taken, verantwoordelijkheden en samenwerking bij het uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding. de inhoud van de module is vooral gebaseerd op de KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2021).

Leerdoelen

De deelnemers (vooral huisartsen en apothekers) van het farmacotherapie-overleg (FTO):

  • Kennen de adviezen uit de KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2021).
  • Hebben inzicht in knelpunten bij het uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding en mogelijke oplossingen hiervoor.
  • Kennen de verschillen tussen en aandachtspunten bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
  • Maken afspraken over taken, verantwoordelijkheden en samenwerking bij het uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 
 

Link naar de module

 

Let op: de benadering van deze FTO-module is puur medisch bedoeld. De existentiële en emotionele kanten van euthanasie komen hierbij niet aan bod. Hiervoor verwijzen we je graag naar andere scholingen.

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 oktober 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.