Ethische aspecten van euthanasie (lesonderdeel)
Onderwijsmateriaal

Ethische aspecten van euthanasie (lesonderdeel)

  • Aanbieder Radboud UMC
  • Versie 2020
  • Kosten nee
Contactpersoon
Katja ten Cate RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021

Ethische aspecten van wilsbeschikking en euthanasie bevat een zelfstudie-opdracht voor studenten, een werkgroep-document voor studenten en een powerpoint presentatie voor dezelfde werkgroep. 

In deze zelfstudie-opdracht vormen studenten op hun persoonlijke visie rondom euthanasie. Ze krijgen tevens inzicht in de feitelijke procedure en praktijk van euthanasie en inzicht in het ethisch debat over levensbeƫindigend handelen en de rol van wilsbeschikkingen daarbij. Tijdens de werkgroep wordt de documentaire Dodelijk dilemma (52 minuten) bekeken. Daarna worden de volgende kwesties besproken met de studenten:

  • Hun eigen positie ten aanzien van euthanasie
  • Het gebruik van wilsbeschikkingen bij euthanasie
  • De wijze waarop de mogelijkheid van palliatieve sedatie zich verhoudt tot euthanasie of hulp bij zelfdoding
  • Andere punten die door studenten zelf worden ingebracht. 

De leerdoelen zijn:

  • Je kunt de belangrijkste ethische aspecten benoemen die bij zorg rond het levenseinde van belang zijn
  • Je hebt een eerste oriĆ«ntatie gedaan naar welke positie je inneemt t.a.v. een verzoek om euthanasie en kan dit onderbouwen


Naar het materiaal

 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon
Katja ten Cate RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.