FTO-module Delier in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal

FTO-module Delier in de palliatieve fase

  • Aanbieder Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Soort materiaal casuïstiek, oefenmateriaal
  • Opleiding basisarts niveau 7, kaderarts palliatieve zorg, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 september 2023

Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst voorbereiden over een delier in de palliatieve fase. De module bevat werkvormen voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur. Het programma in deze module richt zich op het leren herkennen en behandelen van het delier in de palliatieve fase. Hiervoor biedt deze module een voorbereidende opdracht gericht op het inventariseren van eigen ervaringen, een kennistoets en een casus. Tot slot maken de deelnemers afspraken over het beleid bij een delier in de palliatieve fase, de voorlichting en de samenwerking met andere zorgverleners. De informatie in deze FTO-module is gebaseerd op de NHG-Standaard Delier (2020), de IKNL-richtlijn Delier in de palliatieve fase (2022) en de NVKG-richtlijn Delier bij volwassenen (2020).

Leerdoelen

De deelnemers (vooral huisartsen en apothekers) die deelnemen aan het farmacotherapie-overleg (FTO):

  • Kennen de prodromen en symptomen van een delier in de palliatieve fase kennen de mogelijke oorzaken van een delier in de palliatieve fase.
  • Hebben inzicht in hun eigen handelen bij een delier in de palliatieve fase.
  • Kennen de niet-medicamenteuze en medicamenteuze adviezen uit de NHG-Standaard Delier (2020) en de IKNL-richtlijn Delier in de palliatieve fase (2022).
  • Maken afspraken over de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling bij een delier in de palliatieve fase.
  • Maken afspraken over het geven van voorlichting aan de naasten van de patiĆ«nt en de samenwerking met andere zorgverleners.

Naar de module

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.