FTO-casuïstiek Palliatieve zorg en cultuurverschillen
Onderwijsmateriaal

FTO-casuïstiek Palliatieve zorg en cultuurverschillen

  • Aanbieder Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Opleiding basisarts niveau 7, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 september 2023

De FTO-casuïstiek is bedoeld voor huisartsen en apothekers die in een FTO-bijeenkomst aandacht willen besteden aan de voorlichting en zorg in de palliatieve fase aan mensen met een niet-westerse achtergrond en/of mensen met andere (culturele) opvattingen. 

Leerdoelen

De deelnemers (vooral huisartsen en apothekers) aan het farmacotherapie-overleg (FTO) kunnen door het bespreken van de casuïstiek de volgende doelen bereiken:

  • Optimaliseren van de voorlichting in de palliatieve fase aan mensen met een niet-westerse achtergrond en/of mensen met andere (culturele) opvattingen.
  • Optimaliseren van de zorg in de palliatieve fase bij mensen met een niet-westerse achtergrond en/of mensen met andere (culturele) opvattingen.

Naar de module

De inhoud van deze FTO-casuïstiek is onder andere gebaseerd op de interdisciplinaire richtlijnen over palliatieve zorg uitgegeven door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de informatie op de website Huisarts en migrant.

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 22 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.