Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Praten over de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met suggesties voor communicatie over levensvragen en diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews.
Palliatief klinisch redeneren: vermoeidheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te krijgen in beloop en mogelijke interventies bij vermoeidheid in de palliatieve fase.
Palliatief klinisch redeneren: misselijkheid (zelfstudie)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht om inzicht te verwerven in diagnostiek en behandeling van misselijkheid, braken en ileus in de palliatieve fase.
Pijnbestrijding bij patiënten met kanker (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Zelfstudie-opdracht over pijnbestrijding bij patiënten met kanker aan de hand van tien filmfragmenten.
Hoop bij mensen met een korte levensverwachting (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking over omgaan met hoop in de palliatieve fase waarmee het professioneel handelen beter afgestemd kan worden op de behoeften van de patiënt.
Bestaat er een medicijn tegen verdriet? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film van Manu Keirse over het rouwproces, vorm van rouw, rouwtaken en het belang van luisteren door de zorgverlener. Te gebruiken als inleiding over rouwzorg.
De spirituele dimensie (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie waarin de spirituele dimensie en het ABC-model worden uitgelegd en de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers worden toegelicht. 
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Besluitvorming in de palliatieve fase (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop over de methodiek 'Besluitvorming in de palliatieve fase', die zorgverleners helpt adequaat te reageren op problemen in de palliatieve fase, rekening houdend met levensverwachting, prioriteiten en wensen van de patiënt. 
Signalering in de palliatieve fase (workshop)
Onderwijsmateriaal
Workshop voor verzorgenden die binnen zorginstellingen (gaan) werken met de methode 'Signalering in de palliatieve fase'. De workshop biedt concrete handvatten voor het toepassen van de methode en de bijbehorende set signalering.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatie met een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal voor de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg.
Zorgproces op basis van essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (schema)
Onderwijsmateriaal
Schema van het zorgproces dat de patiënt in de palliatieve fase doorloopt, op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Delier in de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatie op basis van de gelijknamige richtlijn. Te gebruiken als les- en trainingsmateriaal.
Markering van de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Animatie met een beknopte samenvatting over het markeren van de palliatieve fase.
Begeleid klinisch redeneren binnen de palliatieve zorg: de vier dimensies bij eindstadium mamacarcinoom (lesmateriaal)
Onderwijsmateriaal
Begeleid klinisch redeneren binnen de palliatieve zorg aan de hand van een casus over eindstadium mammacarcinoom. De vier zorgdimensies komen hierbij aan bod. In het materiaal is een Engelstalige versie en docentenhandleiding opgenomen.
Beslissingen en procedures rondom euthanasie (website)
Onderwijsmateriaal
Website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) met informatie over wilsverklaringen, euthanasie en tijdig spreken over het levenseinde.
Expertisecentrum Euthanasie (website)
Onderwijsmateriaal
Het expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek) deelt haar expertise met artsen en verpleegkundigen via haar website met specialistische informatie over euthanasie en wetgeving.
Kijken in de ziel: Gesprekken over rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Videoreportage in twee delen waarin mensen praten over hun ervaringen met verlies.
Ik durf het bijna niet te vragen (video)
Onderwijsmateriaal
Aflevering van de gelijknamige documentairereeks waarin patiënten met hun ongeneeslijke ziekte in beeld worden gebracht.
Geestelijke verzorging in Nederland (website)
Onderwijsmateriaal
Website met praktische informatie over levensvragen voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners. Ook is er een sociale kaart beschikbaar.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.