Delier in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal

Delier in de palliatieve fase (animatie)

  • Aanbieder PZNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2019
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

De animatiefilm Delier in de palliatieve fase is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coƶperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en dr. Paul Dautzenberg (geriater JBZ) en dr. Fabienne J.H. Magdelijn (internist ouderengeneeskunde MUMC+). De film geeft een beknopte samenvatting over delier in de palliatieve fase. De richtlijn delier (2010) heeft als basis gediend.

De film is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden. De film geeft een beknopte samenvatting over delier in de palliatieve fase.

In het filmpje wordt verwezen naar de DOS-schaal

Delier in de palliatieve fase

 

Downloads

Voor meer informatie


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.