Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (animatie)
Onderwijsmateriaal

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (animatie)

  • Aanbieder PZNL
  • Versie 2019
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2020

De animatiefilm ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en drs. Manon S.A. Boddaert, medisch adviseur IKNL. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) heeft als basis gediend.

De film is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden. De film geeft een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017).

Kwaliteitskader palliatieve zorg in beeld

Downloads

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.