Geestelijke verzorging in Nederland (website)
Onderwijsmateriaal

Geestelijke verzorging in Nederland (website)

  • Aanbieder Stichting Deo Volente i.s.m. samenwerkingspartners
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

Website met praktische informatie voor zowel de patiënten en naasten als zorgverleners met levensvragen. Ook is er een sociale kaart beschikbaar.

Deze site is een initiatief van Stichting Deo Volente met diverse samenwerkingspartners binnen het project Profilering Geestelijke Verzorging. Het project heeft als doel meer duidelijkheid te geven over geestelijke verzorging in Nederland. 

Te gebruiken in het onderwijs met een opdracht door studenten een aantal vragen op te laten stellen (bijvoorbeeld: wat doet een geestelijk verzorger, wat zijn levensvragen, mag ik een patiënt doorverwijzen naar een geestelijk verzorger) en voor de antwoorden gebruik te maken van deze website.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.