Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal

Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking (samenvattingskaart)

  • Aanbieder NVAVG
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023

De NVAVG standaard Medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking is door de aard van het onderwerp nogal beschouwend van karakter. Er is gekozen om de opbouw van de Standaard niet over te nemen, maar de inhoud op een praktijkgerichte manier samen te vatten. Deze samenvatting beoogt de arts bij dagelijkse concrete praktijkvragen te ondersteunen. 

Doelstelling van de standaard is de AVG (artsen voor verstandelijke gehandicapten) en andere medici een praktisch stappenplan te bieden ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming rond het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van de uitgangspunten is niet gebaseerd op onderzoek, maar op ervaringsdeskundigheid.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.