I-HARP voor palliatieve zorg bij hartfalen (tool)
Onderwijsmateriaal

I-HARP voor palliatieve zorg bij hartfalen (tool)

 • Aanbieder Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Radboud UMC en Harteraad
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal
 • Versie september 2020
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Daisy J.A. Janssen Ciro
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021

I-HARP: Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften

Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. I-HARP is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. I-HARP staat voor Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften. 

I-HARP bestaat uit drie delen. Het eerste deel (Signaleren) is bedoeld om een indruk van de palliatieve zorgbehoeften te krijgen. Het bestaat uit voorbeeldvragen om het gesprek te openen en dertien laagdrempelige signaleringsvragen. Indien de patiënt of zijn naaste(n) één van de signaleringsvragen met 'ja' beantwoordt, helpen de doorvraagsuggesties uit het tweede deel (Doorvragen) bij het herkennen van de specifieke zorgbehoeften. In deel 3 (Richting geven) staan tips en adviezen om met de geïdentificeerde zorgbehoeften aan de slag te gaan.

Hoe,waar en wanneer I-HARP in te zetten

I-HARP is te gebruiken voor iedere patiënt met gevorderd hartfalen (NYHA klasse III of IV), dus niet enkel in de terminale fase. Het hulpmiddel is afgestemd op de richtlijn voor palliatieve zorg bij hartfalen. Het is voor zorgverleners in elke zorgsetting in te zetten tijdens gesprekken met patiënten. Het hulpmiddel heeft oog voor naaste(n); Bij voorkeur worden zij dan ook betrokken bij het gesprek. 

Volg de I-HARP e-learning

In de e-learning leer je meer over palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen en leer je hoe je I-HARP kunt gebruiken. Deze e-learning is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners huisartsenzorg.

De e-learning duurt ongeveer dertig minuten en bestaat uit drie modules:

 • Waarom is signaleren belangrijk?
 • I-HARP gebruiken
 • En verder..

Je hoeft de verschillende onderdelen niet allemaal in één keer te maken; je kunt op een moment dat het jou uitkomt één of enkele onderdelen afronden.

Download 

De I-HARP met instructie
De Engelstalige versie van de I-HARP

Betrokken partijen

I-HARP is een project van de Universiteit MaastrichtMaastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+)Radboud UMC en Harteraad. Het project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’ Het kernteam bestaat uit:

 • Dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en onderzoeker, Ciro Horn
 • Dr. Stephanie Ament, onderzoeker zorginnovatie en implementatie, MUMC+, CAPHRI, afdeling Health Services Research (HSR)
 • Prof. Dr. Marieke van den Beuken - Van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde, MUMC+, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht
 • Dr. Josiane Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen, coördinator hartfalen en onderzoeker, MUMC+, afdeling Patiënt en Veiligheid

Meer informatie over de samenstelling van de projectgroep op de website van MUMC+.

Meer over de I-HARP

Palliatieve behoeften bij hartfalen eerder herkennen: zo doe je dat, Nursing, 23-11-2020
Tijdig signaleren van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen, Cordiaal 5-2020 (uitgave van de NVHVV)
Tijdig signaleren van palliatieve zorgbehoeften bij hartfalen, Op één lijn, 2021


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Daisy J.A. Janssen Ciro
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.