I-HARP (e-learning)
Onderwijsmateriaal

I-HARP (e-learning)

  • Aanbieder MUMC, Radboud UMC en Harteraad
  • Soort materiaal e-learning zonder certificaat
  • Versie 2020
  • Opleiding hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2024

Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van hartfalen wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met deze aandoening. I-HARP is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg. I-HARP staat voor Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften. 

I-HARP bestaat uit drie delen. Het eerste deel (Signaleren) is bedoeld om een indruk van de palliatieve zorgbehoeften te krijgen. Het bestaat uit voorbeeldvragen om het gesprek te openen en dertien laagdrempelige signaleringsvragen. Indien de patiënt of zijn naaste(n) één van de signaleringsvragen met 'ja' beantwoordt, helpen de doorvraagsuggesties uit het tweede deel (Doorvragen) bij het herkennen van de specifieke zorgbehoeften. In deel 3 (Richting geven) staan tips en adviezen om met de geïdentificeerde zorgbehoeften aan de slag te gaan.

In de e-learning leert de deelnemer meer over palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen en hoe I-HARP ingezet kan worden. De e-learning is bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners huisartsenzorg.
 

Naar het materiaal

Download I-HARP


Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.