Hoop bij mensen met een korte levensverwachting (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Hoop bij mensen met een korte levensverwachting (handreiking)

  • Aanbieder Corine Nierop
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2018
  • Opleiding geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Corine Nierop HMC (Haaglanden Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte, kunnen patiënten hoop houden en uitspraken doen als ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkind in mijn armen te nemen’. Als verpleegkundige kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. De patiënt weet toch dat hij dit niet meer zal meemaken? Ontkent de patiënt zijn prognose en moet je hem dan niet beter informeren?

Verpleegkundig-specialist Corine Nierop doet onderzoek naar het onderwerp hoop in de palliatieve fase en schreef een handreiking voor zorgverleners. De handreiking biedt inzichten in processen die spelen bij mensen met kanker en hun zorgverleners, zodat het professioneel handelen beter afgestemd kan worden op de behoeften van de patiënt.

De handreiking is te gebruiken als ondersteunend materiaal bij een les over de laatste levensfase.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Corine Nierop HMC (Haaglanden Medisch Centrum)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.