Pijnbestrijding bij patiënten met kanker (opdracht)
Onderwijsmateriaal

Pijnbestrijding bij patiënten met kanker (opdracht)

 • Aanbieder Radboud UMC
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule, video of animatie
 • Versie 2019
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, hbo verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6)
 • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Marieke van den Brand RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021

Zelfstudie-opdracht over pijnbestrijding bij patiënten met kanker. Tien filmfragmenten kunnen achter elkaar, maar ook als losse korte modules worden gekeken. Elk fragment gaat over een ander aspect van pijnbestrijding bij kanker, waarna hierover een aantal vragen wordt gesteld.

De filmfragmenten en bijbehorende vragen behandelen de volgende onderwerpen: 

 1. Inleiding pijn 
 2. Behandeling inleiding 
 3. Behandeling neuropatische pijn 
 4. Behandeling van nociceptieve pijn WHO-ladder 
 5. Regels voor het voorschrijven van opioïden 
 6. Middelen bij doorbraakpijn 
 7. Opioïden bijwerkingen 
 8. Soorten opioïden (morfine/fentanyl/methadon) 
 9. Wat als het moeilijk gaat?
 10. Invasieve pijnbehandeling 

Ter ondersteuning kan het hoofdstuk Pijn bij kanker uit het Handboek Pijngeneeskunde van Huygen et. al. worden gebruikt.

Na het volgen van de modules kunnen studenten de belangrijkste medicamenteuze en invasieve pijnbehandelingen beschrijven, het werkingsmechanisme beredeneren en een onderbouwde keuze maken welke behandeling het beste past bij een patiënt met pijn in de palliatieve context.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke van den Brand RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.