Aanvullend onderzoek

Aanbeveling:

Het gebruik van CRP en serumalbumine als maat voor de voedingstoestand wordt niet aanbevolen.

Een verhoogd CRP (>10 mg/l) past bij metabole veranderingen, maar is te weinig specifiek om als diagnosticum te gebruiken.

Het serumalbumine is meer een maat voor de ernst van de ziekte dan een maat voor ondervoeding en is geen goede parameter voor de voedingstoestand. Het albuminegehalte in het bloed wordt mede beïnvloed door de hydratietoestand, bloedtransfusies, stoornissen in de leverfunctie en ontstekingsreacties en infecties.

Ter analyse van de oorzaak van anorexie en gewichtsverlies kan aanvullend onderzoek verricht worden, zoals laboratoriumonderzoek, onderzoek van de feces op vet, radiologisch onderzoek (echo of CT-scan van de buik) of een gastroscopie. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, de therapeutische consequenties, de belasting van het onderzoek, de levensverwachting en de wens van de patiënt.