Behandeling van symptomen

Er wordt geprobeerd om alle symptomen die leiden tot of bijdragen aan anorexie en gewichtsverlies te behandelen. Omdat een vertraagde maagontlediging en misselijkheid regelmatig een rol spelen, is metoclopramide vaak het middel van eerste keuze (zie tabel 2). Bij (een grote kans op) centrale bijwerkingen (akathisie, sufheid, dystonie) wordt gekozen voor domperidon 3-4 dd 10-20 mg p.o. of 3-4 dd 60-120 mg rectaal.

Tabel 2. Metoclopramide bij anorexie en gewichtsverlies
Metoclopramide
Farmacologie Werkt als prokineticum (bevordering van de maagontlediging) en anti-emeticum (middel tegen misselijkheid en braken)
Plaatsbepaling Bij een vertraagde maagontlediging en/of misselijkheid en braken
Toediening Oraal of rectaal
Dosering 3 dd 10-20 mg per os of 20-40 mg rectaal
Bijwerkingen Extrapiramidale bijwerkingen

Verder kan medicamenteuze therapie geïndiceerd zijn bij de behandeling van:

 • infectieuze stomatitis/oesofagitis (antibiotica, fungistatica, antivirale middelen, zie richtlijn Klachten van de mond)
 • smaakverlies; hierbij kan een tekort aan zink een rol spelen. Dit kan behandeld worden met zinksuppletie (zinksulfaat FNA 3 dd 20 ml, zie richtlijn Klachten van de mond)
 • obstipatie (medicatie aanpassen, laxantia, zie richtlijn Obstipatie)
 • exocriene pancreasinsufficiëntie (pancreasenzymen)
 • ontregelde diabetes mellitus ((verhoging van) orale antidiabetica of insuline)
 • diarree (loperamide, zie richtlijn Diarree)
 • koorts (antibiotica, antipyretica, zie richtlijn Koorts)
 • pijn (analgetica, zie richtlijn Pijn)
 • kortademigheid (morfine, zie richtlijn Dyspnoe)
 • depressie (antidepressiva, zie richtlijn Depressie); hierbij kan met name aan mirtazepine worden gedacht, omdat dit middel geen aanleiding geeft tot misselijkheid en braken en nogal eens tot gewichtstoename leidt
 • angst (anxiolytica, zie richtlijn Angst)