Behandeling van de oorzaak

Indien mogelijk en gewenst kan geprobeerd worden de onderliggende ziekte te behandelen, bijv. door gerichte antitumortherapie bij patiƫnten met kanker. Dit kan leiden tot verbetering of verdwijnen van zowel de ziektegerelateerde symptomen, die bijdragen aan of leiden tot anorexie en gewichtsverlies, als van de metabole veranderingen, passend bij het anorexie-cachexie syndroom. In de palliatieve fase is het echter vaak niet of slechts beperkt (meer) mogelijk om de onderliggende ziekte te behandelen als er sprake is van anorexie en gewichtsverlies.