Somberheid in de palliatieve fase (artikel)
Onderwijsmateriaal

Somberheid in de palliatieve fase (artikel)

  • Aanbieder Franca Warmenhoven, Universiteit Maastricht
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Artikel in Huisarts en Wetenschap (2014) over somberheid, verdriet en depressie in de palliatieve fase. Ondanks dat het artikel gericht is op de huisarts, is het ook interessant voor verpleegkundigen.

Dat patiĆ«nten in de palliatieve fase somber en verdrietig zijn, is normaal en begrijpelijk. De exclusief psychiatrische blik die zulke somberheid benoemt als ‘depressieve stoornis’ is in zo’n situatie verraderlijk. Deze zou beter verruild kunnen worden voor een bredere, ‘salutogene’ benadering, die zich niet uitsluitend richt op klachten en risicofactoren, maar ook probeert krachtbronnen aan te boren die de patiĆ«nt helpen het verdriet een plaats te geven en ‘gezond te sterven’.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.