De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving
Onderwijsmateriaal

De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal lesmodule, video of animatie
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021

Het doel van deze leertaak is om studenten de palliatieve patiënt in de context van zijn of haar leven te leren zien. Daarbij is het expliciet de bedoeling om te reflecteren op wat de studenten zelf raakt en wat voor de patiënt blijkbaar belangrijk is, afgaand op de informatie uit het videofragment.
Ook kan ingegaan worden op de communicatie: Waar zouden studenten op doorvragen? Waar voelen zij misschien een terughoudendheid om door te vragen? En hoe kijken zij aan tegen de context van de patiënt? In welke mate denken zij dat dit relevant is voor hun toekomstig werk als arts?

Dit is taak 2 van de leerlijn Communicatie en Zingeving.

Leerdoelen

  • Kunnen beredeneren wat de invloed kan zijn van aspecten uit verschillende dimensies op het te voeren beleid bij een palliatieve patiënt.
  • Afgestemd op de behoeften van de palliatieve patiënt de mogelijkheden kennen van complementaire zorg.
     

Naar de docenteninstructie

Naar de studenteninstructie


Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.