De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal

De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal lesmodule, video of animatie
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

Het doel van deze leertaak is om studenten de palliatieve patiënt in de context van zijn of haar leven te leren zien. Daarbij is het expliciet de bedoeling om te reflecteren op wat de studenten zelf raakt en wat voor de patiënt blijkbaar belangrijk is, afgaande op de informatie die uit het videofragment te halen is.
Ook kan ingegaan worden op de communicatie: Waar zouden studenten op doorvragen? Waar voelen zij misschien een terughoudendheid om door te vragen? En hoe kijken zij aan tegen de context van de patiënt? In welke mate denken zij dat dit relevant is voor hun toekomstig werk als arts?

Dit is leertaak 2 van de leerlijn Communicatie en Zingeving.

Vaardigheden:

  • Kunnen beredeneren wat de invloed kan zijn van aspecten uit verschillende dimensies op het te voeren beleid bij een palliatieve patiënt.
  • Afgestemd op de behoeften van de palliatieve patiënt kunnen de mogelijkheden kennen van complementaire zorg.

Naar de docenteninstructie

Naar de studenteninstructie

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.