De professional aan het werk (Taak 5 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal

De professional aan het werk (Taak 5 Leerlijn Communicatie en Zingeving)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal lesmodule, video of animatie
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 15 april 2021

In deze taak ligt de focus op hoe artsen de zingevingsdimensie integreren in hun begeleiding van palliatieve patiënten. De taak bestaat uit een voorbereiding en een groepsbijeenkomst, waarin drie videofragmenten worden bekeken en nabesproken. Uit de videofragmenten zal blijken dat verschillende artsen verschillend omgaan met zingeving, maar dat er ook interessante parallellen te ontdekken zijn. De studenten bestuderen deze verschillen en overeenkomsten en denken na over hun eigen ideeën over de integratie van zingeving.

Dit is leertaak 5 van de leerlijn Communicatie en Zingeving.

Naar de docenteninstructie

Naar de studenteninstructie


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 15 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.