Leerlijn Communicatie en Zingeving

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal casuïstiek, tekstueel, video en animatie
 • Type reeks lessen/taken
 • Versie 2020
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7)
 • Zorgverlener basisartsen, geestelijk verzorgers, paramedici, studenten, verpleegkundigen

Deze verzameling van leertaken vormt de leerlijn Communicatie en Zingeving. Deze leerlijn richt zich op de te ontwikkelen competenties benodigd voor het communiceren over zingeving in de palliatieve fase.

Het biedt een variatie aan onderwijsmaterialen en activiteiten welke naar eigen inzicht flexibel kunnen worden ingezet op verschillende plekken in het curriculum, te weten: casuïstiek, zelfreflectieopdrachten, documentaires over palliatieve patiënten, video’s waarin zorgprofessionals uitleggen hoe zij de zingevingsdimensie integreren in hun werk, rollenspellen waarin een gesprek met een palliatieve patiënt wordt geoefend en gespreksvoering met simulatiepatiënten en palliatieve patiënten.

Leerlijn in 8 leertaken

De leerlijn bestaat uit 8 leertaken, te weten:

 1. Ziek zijn in vier dimensies lichamelijk, psychisch, sociaal en zingeving
 2. De palliatieve patiënt in de context van het leven
 3. Reflectie eigen visie op leven en sterven
 4. De zingevingsdimensie in beeld
 5. De professional aan het werk
 6. Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel
 7. Simulatiepatiënt gesprek
 8. Zelfstandig gesprek met een palliatieve patiënt

Bij elke leertaak is er een studenteninstructie en een docenteninstructie beschikbaar. Ook is er een lijst met ondersteunende materialen bijgevoegd. In de docenteninstructie worden bovendien alternatieve onderwijsactiviteiten geboden.

Deze leertaken zijn uitgewerkt door Pasemeco.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by- nc


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.