Communicatie en Zingeving (leerlijn)
Onderwijsmateriaal

Communicatie en Zingeving (leerlijn)

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, audiofragment, casuïstiek, lesmodule, lespakket
 • Versie 2020
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 20 oktober 2021

Deze verzameling van leertaken vormt de leerlijn Communicatie en Zingeving. Deze leerlijn richt zich op de te ontwikkelen competenties benodigd voor het communiceren over zingeving in de palliatieve fase.

De leerlijn biedt een variatie aan onderwijsmaterialen en activiteiten die naar eigen inzicht flexibel kunnen worden ingezet op verschillende plekken in het curriculum, te weten: casuïstiek, zelfreflectieopdrachten, documentaires over palliatieve patiënten, video’s waarin zorgprofessionals uitleggen hoe zij de zingevingsdimensie integreren in hun werk, rollenspellen waarin een gesprek met een palliatieve patiënt wordt geoefend en gespreksvoering met simulatiepatiënten en palliatieve patiënten.

De leerlijn bestaat uit acht leertaken, te weten:

 1. Ziek zijn in vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en zingeving
 2. De palliatieve patiënt in de context van het leven
 3. Reflectie eigen visie op leven en sterven
 4. De zingevingsdimensie in beeld
 5. De professional aan het werk
 6. Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel
 7. Simulatiepatiëntgesprek zingeving
 8. Zelfstandig gesprek met een palliatieve patiënt

Bij elke leertaak is er een studenten- en docenteninstructie beschikbaar. Ook is er een lijst met ondersteunende materialen bijgevoegd. In de docenteninstructie worden bovendien alternatieve onderwijsactiviteiten geboden.

Deze leertaken zijn uitgewerkt door Pasemeco.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by- nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 20 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.