Signalerings- en verwijzingstool Zorg voor Zingeving (lesmodule)
Onderwijsmateriaal

Signalerings- en verwijzingstool Zorg voor Zingeving (lesmodule)

 • Aanbieder Universiteit voor Humanistiek, Windesheim en Viaa
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule, tool
 • Versie 2021
 • Opleiding hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Annelieke Damen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 13 september 2022

De lesmodule Signalerings- en verwijzingstool Zorg voor zingeving gaat over aandacht voor zingeving in de verpleegkundige anamnese en het verwijsgedrag op dat gebied. De module bestaat uit een docentenhandleiding en een PowerPoint-presentatie.

De module is voor een belangrijk deel een praktijkopdracht en kan worden uitgevoerd in stage- of werkpraktijk. Er wordt verondersteld dat de student basiskennis en –vaardigheid over de verpleegkundige anamnese bezit en deze kan toepassen in deze opdracht. Daarnaast dat er kennis is van de relevantie van aandacht voor zingeving in de verpleegkundige zorg in het algemeen en in het verpleegkundige proces in het bijzonder.

Leerdoelen 

Na het volgen van de module:

 • heeft de student kennis van instrumentele, communicatieve en narratieve principes van de zingevings/spirituele anamnese
 • kan de student een signalerings- en verwijzingstool in fase van anamnese in de praktijk van de zorgverlening inzetten
 • kan de student communicatieve aspecten bij zingeving toepassen bij het afnemen van de anamnese
 • kan de student reflecteren op de toepassing van een signaleringstool voor spirituele / zingevingsanamnese en de eigen rol daarbij
 • kan de student holistisch te werk gaan, waarbij aandacht is voor de zingevingsdimensie


Naar de docentenhandleiding

Naar de PowerPoint-presentatie


Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Meer informatie

Deze module is gebouwd op basis van een praktijkgericht project over signaleren en verwijzen, het zogenaamde PLOEG-3-project, gefinancierd door ZonMw. Ploeg staat voor Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging. Binnen dit project zijn drie signalerings- en verwijzingstools rondom zorg voor zingeving ontwikkeld. PLOEG-3 werkte nauw samen met de projecten PLOEG-1 over de organisatie van zorg voor zingeving in de thuissituatie, en PLOEG-2 over een interventie voor geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Op delwebsite van ZonMw is meer informatie te vinden over de PLOEG-projecten. 
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Annelieke Damen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 13 september 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.