Zingeving in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal

Zingeving in de palliatieve fase (animatie)

  • Aanbieder PZNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021

De animatie Zingeving in de palliatieve fase van 2.18 minuten is ontwikkeld in opdracht van PZNL in samenwerking met IKNL en prof. Dr. Carlo. J.W. Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek.

De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Het geeft een beknopte samenvatting van het Diamantmodel (ofwel het Ars Moriendi Model) en aanbevelingen rond gespreksvoering over de spirituele dimensie. Het Diamantmodel biedt een handvat bij zingevingsvragen.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.