Zingeving in zorg en welzijn (boek)
Onderwijsmateriaal

Zingeving in zorg en welzijn (boek)

  • Aanbieder Uitgeverij Boom
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten ja
Voor vragen, neem contact op met:
Carlo Leget Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 21 november 2022

Het boek Zingeving in zorg en welzijn wil aankomend hbo-professionals binnen gezondheidszorg of sociaal werk ondersteunen bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties en is opgebouwd rond drie competentiegebieden: persoon & zingeving, praktijk & zingeving en perspectief & zingeving.

Hierbinnen leert de student onder meer reflecteren op de eigen zingeving in relatie tot die van cliënten en patiënten. Ook leert hij wat zingevende communicatie inhoudt.

In het boek is verder aandacht voor het Ars Moriendi Model van Carlo Leget, zingeving in het methodische zorg- en hulpverleningsproces (onder meer intake, gezamenlijke besluitvorming, interventies en verwijzing), zingeving binnen instellingsbeleid en kwaliteitszorg en de invloed van maatschappelijke trends. 

In het boek zijn opdrachten opgenomen gericht op de spirtuele dimensie en het boek werkt met een website met extra materiaal. Elk hoofdstuk begint met een voor het werkveld typerende praktijksituatie, daarna werkt de student aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude. In 2020 is een tweede druk verschenen van het boek.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Carlo Leget Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 21 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.