Projecten Consortia

Projecten Consortia

In Nederland houden zeven regionale Consortia Palliatieve Zorg zich actief bezig met het verbeteren van de palliatieve zorg. In samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) en zorginstellingen zorgen zij voor de invoering van proactieve zorg en ondersteuning. Hierbij is de mening en ervaring van patiënten en hun naasten heel belangrijk. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) helpt hierbij op de volgende ​​​​​​manieren.  

Budget voor patiënten- en naastenparticipatie 

Door patiënten te betrekken bij projecten, zoals onderzoek, onderwijs en praktijk, kan de palliatieve zorg worden verbeterd. Voor elk Consortium stelt het NPPZ II daarom budget en ondersteuning beschikbaar voor het opzetten of doorontwikkelen van patiëntenparticipatie. Wil jouw Consortium hiermee aan de slag? Lees dan verder op de pagina over de inzet van patiënten- en naastenparticipatie binnen Consortia. 

Naar de pagina 

Ondersteuning en realisatie van kansrijke projecten 

In het land lopen diverse projecten en initiatieven die door effectieve participatie, samenwerking en kennisuitwisseling bijdragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Het NPPZ II ondersteunt dit soort projecten en initiatieven door: 

  • We borgen kansrijke projecten die bewezen effectief zijn en klaar voor opschaling 
  • We ondersteunen de opschaling van kansrijke projecten op basis van een stappenplan 
  • We helpen bij het doorontwikkelen van nieuwe projecten die later als kansrijk kunnen worden ingeschat 

NPPZ-II-middelen-voor-Kansrijke-projecten-en-bestaande-lopende-projecten-in-de-regio-2.jpg

In het overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vind je de actuele stand van zaken. 

Naar het overzicht 

Het Leerwerkplatform: samen leren en groeien 

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking binnen Projecten Consortia is het Leerwerkplatform. Op dit platform leren we kort, cyclisch van en met elkaar. Projectleiders, -leden en experts delen inzichten en ervaringen met elkaar en met het werkveld, knelpunten en kennishiaten worden geïdentificeerd en er kan ondersteuning worden gevonden bij implementatietrajecten. De geleerde lessen en knelpunten delen we op de pagina Geleerde lessen en knelpunten vanuit het Leerwerkplatform.  
Ook andere lerende netwerken kunnen zich bij het Leerwerkplatform aansluiten via nppzii@pznl.nl.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.