Projecten Consortia

Projecten Consortia


De regio’s gaan goede proactieve zorg en ondersteuning implementeren, waarbij het perspectief vanuit de patiënt leidend is en patiëntenparticipatie een voorwaarde. Binnen het NPPZ II is er voor ieder Consortium budget beschikbaar voor het vormgeven en/of door-ontwikkelen van patiënten- en naastenparticipatie. Ga voor meer informatie naar Inzet patiënten- en naastenparticipatie binnen jouw Consortium. Het NPPZ II levert ondersteuning aan de realisatie van: 

  • de borging van reeds geduide Kansrijke projecten die bewezen effectief zijn en voor opschaling in aanmerking komen 
  • de opschaling van Kansrijke projecten en methoden door middel van een stappenplan 
  • het doorontwikkelen van projecten die net zijn gestart en later als kansrijk kunnen worden ingeschat 

Kijk hier voor het Overzicht van subsidierondes en samenwerkingen vanuit ZonMw/Palliantie II en NPPZ II.

Onderdeel van de samenwerking binnen het NPPZ II is het Leerwerkplatform. Hier realiseren we met elkaar:  

  • kort cyclisch leren met en van elkaar​  
  • interactie tussen de projectleiders onderling en tussen projectleiders en experts​  
  • opgedane kennis te delen met elkaar en het veld  
  • kennishiaten en knelpunten te benoemen en verkennen​​  
  • ondersteuning bij het implementatietraject 

Ook onderzoeken we de mogelijkheid of andere lerende netwerken aan kunnen sluiten bij het Leerwerkplatform.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 september 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.