Versterken Samenwerking

Versterken Samenwerking

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) zet zich in voor de versterking van de samenwerking in de palliatieve zorg. Dit doen we met verschillende projecten gericht op de inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, netwerkgovernance en passende financiering. Deze projecten vormen de basis voor ons streven naar een meer samenhangende en effectieve palliatieve zorg. 

Aanpak Proactieve transmurale samenwerking in de palliatieve zorg  

Wil je ook transmuraal samenwerken in de palliatieve zorg of werk je al transmuraal samen en wil je daar passende/goede afspraken over maken en passend voor gefinancierd worden? Ben je nieuwsgierig hoe je daarmee kunt beginnen? De Aanpak Proactieve transmurale samenwerking in de palliatieve zorg helpt je graag op weg.   

Naar de aanpak 

Inzet in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners 

Het project Inzet in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners richt zich op de integratie van gespecialiseerde palliatieve zorgverleners in de zorgpraktijk. Gezamelijk willen we overeenstemming bereiken over kwaliteitsnormen, financiering en netwerkgovernance en ontwikkelen we digitale ondersteuning voor registratie en dossiervorming. Daarvoor hebben we onder meer het Kwaliteitshandboek consultatie herzien en het rapport Pilots transitie consultatie uitgebracht. 

Netwerkgovernance 

In het project Netwerkgovernance draait het om het tot stand brengen van een gedragen visie op netwerkzorg. In samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) werken we aan het bieden van inzicht in effectieve netwerkzorg en het ontwikkelen van hulpmiddelen hiervoor. Hiertoe brengen we eerst de huidige situatie in netwerkgovernance in kaart.  

Passende financiering 

Voor de juiste palliatieve zorg moet er altijd een passende financiering zijn. Daarom willen we de knelpunten in de financiering van palliatieve zorg zo veel mogelijk wegnemen. Dit doen we onder meer door de bestaande bekostigingsmogelijkheden beter in kaart te brengen en waar mogelijk te verruimen. Ook maken we de mogelijkheden voor contractering met de zorgverzekeraars beter inzichtelijk. Belangrijke realisaties van het project Passende financiering zijn onder meer de herziene Handreiking financiering palliatieve zorg 2024 en het FAQ-document bekostiging en contractering palliatieve zorg.  

Project Versterken Hospicezorg

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is eind 2023 samen met de hospicekoepels ActiZ, Associatie Hospicezorg Nederland en VPTZ Nederland gestart met het project Versterken Hospicezorg. Doel van het project is een voor de burger nu en straks voldoende beschikbare en kwalitatief goede hospicezorg. Zorg die goed aansluit op de (diversiteit aan) vraag en beschikbare toekomstige capaciteit.

Lees meer over het project Versterken Hospicezorg

____________________________________________

Samenwerkingspartners ontvangen soms een vergoeding voor hun betrokkenheid bij onze projecten. In het memo Beleid vacatiegelden lees je hier meer over.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.