Meten en Monitoren

Meten en Monitoren

Het NPPZ II volgt en maakt inzichtelijk wat de impact van haar activiteiten is op: 

  • patiënt en naasten 
  • samenwerkingsprocessen 
  • organisatiestructuur 

 

Opgedane inzichten (landelijk en regionaal) bespreken we tijdens de werkconferenties en delen we op het NPPZ II Leerwerkplatform. 

Een van de doelen binnen Meten en Monitoren is met stakeholders en samenwerkingspartners uit de breedte van het palliatieve zorgveld consensus bewerkstelligen over een set indicatoren. Hiermee willen we tijdens het NPPZ II, maar ook daarna, de kwaliteit van palliatieve zorg op geaggregeerd niveau inzichtelijk maken. Het uitgangspunt hierbij is het gebruiken van bestaande databronnen (geen extra registratielast) en voortborduren op eerdere initiatieven rondom indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg (geen ontwikkeling van nieuwe indicatoren, maar kiezen uit de mogelijkheden die er al zijn).   
Door periodieke metingen (ook na de NPPZ II programmaperiode) werken we toe naar gestructureerd leren en verbeteren in de palliatieve zorg. 

Naast de indicatorenset zijn er diverse andere metingen in de palliatieve zorg die inzicht kunnen geven op structuur, proces en uitkomsten. Vanuit Meten en Monitoren leveren we een bijdrage aan deze metingen en rapporteren we hierover in het licht van het NPPZ II. Denk bijvoorbeeld aan de Burger-, Patiënten- en Zorgverlenerspeiling Palliatieve Zorg, de Enquête Palliatieve Zorg in ziekenhuizen en de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.