Meten en Monitoren

Meten en Monitoren

Om te kijken welke impact de verschillende activiteiten binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) hebben op patiënten en hun naasten, samenwerkingsprocessen en organisatiestructuren, monitoren we deze. Zo maken we de vooruitgang inzichtelijk en dragen we bij aan meer kennisdeling en samenwerking binnen het palliatieve zorgveld. 

Indicatorenset voor zorgverbetering 

Om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te kunnen maken, stelde een gemandateerde werkgroep eind 2023 een indicatorenset vast. Deze zijn gebaseerd op bestaande databronnen, zodat er voor zorgverleners geen extra registratielast ontstaat. Door periodiek met deze indicatoren te meten, werken we toe naar een gestructureerde aanpak van leren en verbeteren in de palliatieve zorg. 

Naar de Indicatorenset

Actuele initiatieven en ontwikkelingen 

Enkele projecten waarmee wij ons momenteel bezighouden:  

 • Burger-, patiënten- en zorgverlenerspeiling – Eenmaal per twee jaar houden we peilingen onder burgers, patiënten en zorgverleners over hun ervaringen met en het perspectief op palliatieve zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. De vorige peilingen vonden plaats in 2021/2022 en dienen als nulmeting. We herhalen de peilingen eind 2023/begin 2024 en nogmaals in 2026. Op deze manier kunnen we de uitkomsten over de tijd met elkaar vergelijken.  
  Meer lezen
 • Meting Welbevinden – De Meting welbevinden palliatieve zorg, uitgevoerd rond de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2023, is een voorbeeld van een meting die wij periodiek gaan herhalen.  
  Meer lezen 
 • Herziene versie Zelfevaluatie – In 2023 hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van de Zelfevaluatie voor Zorgorganisaties. Het instrument is gebruiksvriendelijker geworden en beter inzetbaar voor de evaluatie van het NPPZ II en voor onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld als nulmeting voor je een project opstart).
 • Kwalitatief onderzoek – Informatie uit interviews en focusgroepen in de palliatieve zorg geeft extra context en verdieping aan alle kwantitatieve data (cijfers) die we ophalen voor bijvoorbeeld de indicatorenset.  
 • Datagestuurd leren en verbeteren – In het LeVePZ-project leggen we samen met een aantal landelijke zorgorganisaties de basis voor een 'lerend zorgsysteem', dat zorgverleners helpt te leren en verbeteren.  
  Meer lezen

Bijdrage aan andere initiatieven 

Vanuit Meten en Monitoren leveren we ook een bijdrage aan andere initiatieven die inzicht bieden in de structuur, het proces en de resultaten van palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeksrapport Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.