Proactieve Zorgplanning

Proactieve Zorgplanning

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). Iedere patiënt heeft in de palliatieve fase andere zorgbehoeften en -wensen. Door die tijdig samen te bespreken, en alles vast te leggen, zorgt de zorgverlener ervoor dat de patiënt passende zorg krijgt.

Het NPPZ II helpt daarbij op de volgende manieren: 

  • We zorgen dat interventies op het gebied van proactieve zorgplanning in de brede gezondheidszorg worden geïntegreerd 
  • We laten Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) beter samenwerken met ziekte-specifieke netwerken  
  • We zorgen dat er in ziekte-specifieke netwerken vroegtijdig aandacht is voor palliatieve zorg 

Bij al deze thema’s vormt de richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase het uitgangspunt. 

Naar de richtlijn 

Voorbeelden 

Samen met Stichting Palliatieve Zorg Thuis (PaTz) werken we aan een infrastructuur in de eerste lijn waarin huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere palliatieve professionals nauw samenwerken.  

Samen met het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg zorgen we dat palliatieve zorgnetwerken en de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) beter samenwerken. 

Het NPPZ II ondersteunt - in afstemming met Dementienetwerk Nederland - de samenwerking tussen de dementienetwerken en de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) met een stimuleringsregeling voor bijeenkomsten. Wil jij hiermee aan de slag? Lees dan verder op de pagina over de Stimuleringsregeling Organiseren bijeenkomsten voor betere Proactieve zorgplanning bij mensen met (beginnende) dementie. 

Naar de stimuleringsregeling 

Webinar: Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase: van richtlijn naar praktijk

Om goede zorg te bieden aan mensen in de palliatieve levensfase is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door in gesprek te gaan met patiënten, cliënten en naasten over hun waarden, wensen en behoeften en door behandelwensen en -grenzen vast te leggen, kunnen je als zorgverlener passende zorg bieden. Onder meer Dianne Boxman, adviseur palliatieve zorg bij stichting PZNL spreekt daarover in het webinar Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase: van richtlijn naar praktijk.

Voor wie is dit webinar interessant? 

Projectleiders en -leden van de volgende twee projecten (en andere geïnteresseerde zorgverleners):

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.