Proactieve Zorgplanning

Proactieve Zorgplanning

Het NPPZ II staat voor proactieve zorg voor iedereen. Door versterken van het continuüm van zorg tussen de 0de, 1ste, 2de en 3de lijn, met aandacht voor specifieke doelgroepen. De implementatie van de richtlijn ‘Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’ is de basis voor alle interventies die wij oppakken. We werken aan de volgende thema’s:

  • het inbedden van interventies op het gebied van Proactieve Zorgplanning, zoals beschreven in interdisciplinaire richtlijnen 
  • vanzelfsprekende samenwerking tussen Netwerken Palliatieve Zorg en ziekte-specifieke netwerken 
  • vroegtijdige aandacht voor palliatieve zorg als zichtbaar onderdeel van aandoening-specifieke netwerken 

Binnen Proactieve Zorgplanning brengen we in eerste instantie op hoofdlijnen de proactieve zorgplanning in 0e, 1e, 2e en 3e lijn in kaart. Bij analyse van deze inventarisatie kijken we tevens voor welke doelgroepen nog specifieke aandacht nodig is. Daarnaast stellen we een Plan van aanpak op in afstemming met stakeholders. In het Conceptplan van aanpak tekenen zich 2 lijnen af:  

  1. Versterken van de samenwerking binnen en tussen het sociaal domein en de eerste lijn. Met Stichting PaTz werken we aan het bouwen van een stevige infrastructuur in de eerste lijn, waarin huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere deskundigen op het gebied van palliatieve zorg nauw samenwerken.   

  2. Samenwerking met ziekte-specifieke netwerken. We treffen op dit moment voorbereidingen voor het inventariseren van wat er al is aan samenwerking tussen de Netwerken Palliatieve Zorg en andere zorgnetwerken. De aanvliegroute voor een inventarisatie stemmen we af met de netwerkcoördinatoren. Een voorbeeld van een doelgroep die samen met de netwerkcoördinatoren wordt opgepakt, is de zorg voor jonge mensen met een palliatieve zorgbehoefte. PZNL en Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) werken samen aan het project 18-/18+. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg is in de lead en wij zijn nauw betrokken.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.